Dokumenty

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou k 31. 8. 2017 věk 5 let.
 2. Děti s celodenní docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9….), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 3. Děti s omezenou délkou docházky ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. …), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 4. Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. .) v případě, kdy počet dětí v obou třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet 38 dětí, a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
 5. Dítě se sourozencem, který již navštěvuje MŠ.
 6. Děti s trvalým pobytem.
 • Hodnocení splnění kritérií a postup při sestavování pořadí:
Přijaty budou děti v pořadí podle počtu získaných bodů do vyčerpání počtu aktuálních volných míst pro přijetí. Bodové hodnocení jednotlivých kritérií:
 • 1. Kritérium - 100 bodů bez ohledu na datum narození.
 • 2. Kritérium - základ 50 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • 3. Kritérium -  základ 30 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • 4. Kritérium - základ 20 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • 5. Kritérium - plus 2 body
 • 6. Kritérium - plus 40 bodů
 
Aktuality