Celoroční plán práce

Celoroční plán práce 2018/2019

  • Září - slavnostní zahájení nového školního roku - 3. 9. 2018 - postupná adaptace nově příchozích dětí (dle jejich potřeb) - členská schůze Rady rodičů - 20. 9. 2018 od 16 hod v mateřské škole
  • Říjen - Drakiáda na kopci u Harendy - 11. 10. 2018 - zahájení kroužku angličtiny – 2. 10. 2018 - návštěva kamarádů – 1 třída ZŠ Dobratice v dopoledních hodinách
  • Listopad - opékání brambor na střelnici – 7. 11. 2018 v dopoledních hodinách - přezkoušení individuálního vzdělávání - 15. 11. 2018 - vánoční pracovní dílna rodičů s dětmi - 22. 11. 2018 od 15:30 v mateřské škole - náhradní termín přezkoušení individuálního vzdělávání - 29. 11. 2018
  • Prosinec - Mikulášská nadílka – 6. 12. 2018 od 16 hod v MŠ - Česko zpívá koledy – ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 12. 12. 2018 - Jarmark ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 19. 12. 2018 - vánoční nadílka v MŠ – 18. 12. 2018 – v dopoledních hodinách - vánoční prázdniny – 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018
  • Leden - členská schůze Spolku rodičů – 17. 1. 2019 - 3. zimní olympijské hry - sportování odpoledne v tělocvičně ZŠ Dobratice – 24. 1. 2019
  • Únor - lyžařský kurz – 11. 2. – 15. 2. 2019 - Jarní prázdniny – 18. 2. - 22. 2. 2019 - Den otevřených dveří v ZŠ Dobratice – 26. 2. 2019
  • Březen - dětský karneval ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 8. 3. 2019 - beseda s knihovnicí v místní knihovně – 28. 3. 2019 v dopoledních hodinách
  • Duben - zápis do 1. třídy - 4. 4. 2019 - velikonoční pracovní dílna rodičů s dětmi - 11. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny – 18. 4. – 22. 4. 2018
  • Květen - oslava Dne matek - 7. 5. 2019 od 16. 00 hod v MŠ - turistika rodičů s dětmi ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 8. 5. 2019 - zápis do MŠ v termínu od 2. 5. 2019 - členská schůze Rady rodičů + smažení vaječiny na školní zahradě – 30. 5. 2019 od 16.00 hod
  • Červen - Dětské radovánky ve spolupráci se ZŠ Dobratice - 7. 6. 2019 - celodenní výlet (v termínu od 10. 6. – 14. 6. 2019) - slavnostní rozloučení s předškolními dětmi – 28. 6. 2019

 
Aktuality