Měsíční plán

ZÁŘÍ 2018

  • 3. 9. 2018 – slavnostní zahájení nového školního roku, postupná adaptace nově příchozích dětí dle jejich potřeb
  • 15. 9. 2018 – shlédnutí ukázky dravců v rámci dopoledního bloku (2. třída). Budeme vybírat vstupné 50,- Kč.
  • 20. 9. 2018 – členská schůze Rady rodičů od 16. 00 hod v mateřské škole. Vzhledem k projednávání společných akcí žádáme rodiče, aby si zajistili hlídání svých dětí mimo prostory mateřské školy. Děkujeme.
 
Aktuality