Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům za hojnou účast a vytvoření příjemné atmosféry na pracovních dílnách s vánoční tématikou.
Aktuality