Poděkování

Touto cestou bychom chtěli společně s dětmi poděkovat paní doktorce MUDr. Haiderové za poutavou přednášku na téma "Moje tělo, moje smysly".
Aktuality