O družině

Školní družina Školní družina ZŠ a MŠ Dobratice 58, 739 51 Dobrá Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 6:30 hod. do začátku vyučování a po jeho skončení do 16:30 hodin. Režim dne ŠD: ranní družina: 6:30 – 7:30  individuální odpočinkové činnosti; přechod do budovy školy odpolední družina: 11:20 – 12:20  příchod do družiny, hygiena, oběd 12:20 – 13:00  odpočinkové a relaxační činnosti 13:00 – 14:45   rekreační a zájmové činnosti 14:45 – 15:00 spojování oddělení 15.00 – 16.30 příprava na vyučování, společenské aktivity, odchody žáků INFORMACE PRO RODIČE (Školní rok 2017/2018) Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době mezi 13:00 – 14:45 hod. Abychom mohli tuto činnost dětem plnohodnotně dopřát, doporučujeme je vyzvedávat ze ŠD v době mimo tuto uvedenou dobu. V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce, v tomto roce jsme zavedli deníčky školní družiny. Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce. Úplata za pobyt žáka ve školní družině Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č.201332677/0600 ; variabilní symbol je číslo přidělené vedoucí vychovatelkou ŠD, které  obdržíte u zápisu v první polovině měsíce září 2017. Cena je 400 Kč za pololetí. Celý školní rok bude stát 800 Kč. Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:
  • Převlečení a přezutí na pobyt venku – podle uvážení rodičů, pláštěnku.
  • Svačinku pro děti, které zůstávají až do konce provozní doby ŠD.
  • 1 celé balení papírových kapesníčků.
Vychovatelky ŠD ZŠ Dobratice

  • I. oddělení :

1. ročník Vedoucí vychovatelka: Mgr. Sylva Bednářová  
  • II. oddělení

2. ročník Vychovatelka: Bc. Silvie Pšenicová
  • III. oddělení

3. ročník, 4. ročník, 5. ročník Vychovatelka: Petra Badová