II. oddělení

Aktuality v listopadu

 

LEDEN – „Putování po České republice“ Název činnosti Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Tematické okruhy Průřezová témata Způsob hodnocení Představujeme si, jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili na neznámém místě v ČR – scénky. Zamýšlíme se, co bychom učinili, kdybychom našli malého kamaráda, který se ztratil. Jak se zachováme, když před obchodem najdeme stokorunu. Hrajeme si na ztráty a nálezy. Hra – „Na slepce“ Beseda, komunitní kruh scénky, dramatizace. Vyprávění Relaxace. 1,2,3 2,3,5 2,3,5 1,3,5 Místo, kde žijeme Osobnostní a sociální Etická výchova Společná diskuse Hodnocení Obrázků a skupinové práce Pozorováním Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi a o dobrých vlastnostech, kterých si vážíme na lidech. Každý napíše, co se mu líbí na kamarádech/papír přehneme a pošleme dál), nakonec vše přečteme. Učíme se na výkonech a chování každého spolužáka najít něco pěkného, za co ho pochválíme. Beseda, komunitní kruh, vyprávění, psaní, Relaxace. 2,4 3,4 1-6 Lidé kolem nás Osobnostní a sociální výchova Etická výchova Multikulturní výchova Společná diskuse Hodnocení písemného a ústního projevu Čteme české pohádky, říkadla, básničky, hádanky. Vyprávíme si, odpovídáme na otázky týkající se života v minulosti, ilustrujeme pohádky, hrajeme divadlo. Pátráme, jak se žilo na hradech a na zámcích. Sestavujeme, kreslíme, lepíme atd. Vyprávění, besedování. Výtvarné a praktické činnosti. Hledání námětů z knih a pc. Čtení dětí a pro děti. Dramatizace pohádky. Relaxace. 1 -6 1,2,3,4,6 1,2,3,6 Lidé a čas Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Společná diskuse pozorování Společné hodnocení s dětmi Vyhodnocení práce dětí Výstavka prací Pomáháme krmit zvířátka a ptáčky v zimě. Besedujeme nad staršími a novými obrázkovými encyklopediemi o zvířatech, porovnáváme rozdíly v zastoupení zvířecích druhů. Kreslíme, malujeme, modelujeme Procházky po okolí, prohlížení encyklopedii, práce na pc, praktické činnosti, výtvarné činnosti Relaxace. 3,6 1,3,6 1,6 Rozmanitost přírody Environmentální výchova Pozorování. Sdílení informací. Hodnocení rodiči výstavky dětí Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu rukou, kapesníky), čistotu oděvu a jeho vhodnost. Chodíme na procházky. Pořádáme jednoduché soutěže se švihadlem, hrajeme míčové hry. Nacvičujeme vybíjenou i kopanou v tělocvičně. Stavíme sněhuláky, hrajeme koulovanou, bobujeme. Kontrola čistoty rukou před jídlem. Rozhovory v komunitním kruhu. Sportujeme, hrajeme pohybové hry, sportujeme. Relaxace. 3,5,6 5,6 6 6 Člověk a jeho zdraví Etická výchova Osobnostní a sociální výchova Společná diskuse a kontrola. Společné hodnocení sportovních výsledků.