PLATBA SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZA 1. hod

TĚLOCVIČNA
  • SPORTOVNÍ  AKTIVITY A MÍČOVÉ HRY                      250,- hod.
  • BADMINTON - 1 DRÁHA                                                      160,- hod.
  • STOLNÍ TENIS 1 -  STŮL                                                           80,- hod.
VENKOVNÍ HŘIŠTĚ (UMĚLÝ TRÁVNÍK)
  • SPORTOVNÍ AKTIVITY                                                           100,- hod.
Objednávky nájmu minimálně den předem u správce areálu:

 Petra Badová mob.736 108 611