EU Projekty

/data/web/virtuals/143494/virtual/www/domains/zsdobratice.cz/wp content/uploads/2016/12/zsdobratice investice rozvoje logo
ICT jako nástroj inovace výuky -
/data/web/virtuals/143494/virtual/www/domains/zsdobratice.cz/wp content/uploads/2016/12/zsdobratice sablony
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Dobratice
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004341
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakulikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků. /data/web/virtuals/143494/virtual/www/domains/zsdobratice.cz/wp content/uploads/2016/12/zsdobratice obedy logo fb sqhttp://www.obedyprodeti.cz/
  • Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.
  • Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.
  • Projekt Obědy pro děti není „pouze o jídle“, ale pomáhá dětem ve dvou důležitých aspektech.
    1. Stravování ve školních jídelnách zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu.
    2. Ovšem je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků.
Logo https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm    
 
Aktuality