Metodik prevence

Školní metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

  Konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce:
  • Mgr. Hana Radovesnická
  • Úterý  (po individuální domluvě) 
  • kontakt:      558 651 255
Minimální preventivní program 2017-2018

Webové stránky: školní šikana a kyberšikana:

www.minimalizacesikany.cz www.e-bezpeci.cz www.sikana.org www.bezpecne-online.cz www.seznamsebezpecne.cz www.linkabezpeci.cz    
 
Aktuality