Personál

Vedení školy:
 • Mgr. Karla Peterková – ředitelka školy, 558 651 255, 605 017 978
 • Mgr. Ivana Grygarová - zástupce ředitelky, 558 651 255
Ekonomický úsek:
 • Bc. Karin Klesniaková – účetní
 • Petra Badová – referentka, 558 651 255
Pedagogičtí zaměstnanci: 
 • Mgr. Ivana Ďugová – učitelka
 • Mgr. Ivana Grygarová – učitelka
 • Mgr. Marta Mojáková – učitelka
 • Mgr. Hana Beránková – učitelka
 • Mgr. Andrea Znojilová – učitelka
 • Lucie Bezručová – asistentka pedagoga
 • Bc. Silvie Pšenicová - asistentka pedagoga
  Školní družina:
 • Mgr. Sylva Bednářová – vedoucí vychovatelka, I. oddělení
 • Bc. Silvie Pšenicová - vychovatelka, II. oddělení
 • Petra Badová – vychovatelka, III. oddělení
Provozní zaměstnanci:
 • Eva Mikolášová – školnice
 • Barbora Kučová – uklízečka
 • Petr Polínek – topič
 • Petra Badová – správce tělocvičny
 
Aktuality