1. ročník

  Aktuální - informace           Č E R V E N
 • "Jdeme do finále"- prázdniny jsou tady !!!
 • Ukončena činnost zájmových kroužků.   Jen kroužek AJ pokračuje v úterý 12.6. a 19.6. (náhrada za odpadlé) !!!
 • Kontrolní závěrečné práce - testy Čj 18.6., , M 19.6., Prv 20.6.
 • Pondělí 18.6. až  čtvrtek 21.6.: každý den hodina angličtiny!!!  (info mají dnes děti v deníčku)
 • Příští týden - dokončení sešitů a učebnic, co se případně nestihne - doma o prázdninách v rámci opakování - procvičování  - dodělat.
 • Poslední týden - jen pouzdro, ŽK a deníček, tašku na výkresy, odnesou domů i cvičební úbor a školní pytlíky, které pak na začátku září opět donést !!!
 • Další aktuální informace sledovat také v deníčku.
 • Pátek 29.6. Vysvědčení (složku) 7.45 - 8.30h. !!!
 • Kam jsme došli :  pátek  15.6.
 •  
 • Čtení - psaní :
 • opakovat správné tvary i psací Aa,Oo,Ee,Uu,Ii, Mm, Ll, Ss, Pp, Tt, Jj, Y,y,N,n, V,v, Z,z , D,d , K,k, Š,š, R,r, C,c , H,h, B,b, Č,č, Ž,ž, Ř,ř, Ch,ch, F,f a G,g,  hlásky Ď,Ť,Ň,  dě, tě, ně a tvrdé-měkké slabiky di,dí, ti,tí, ni,ní, dy,dý, ty,tý, ny,ný,  a slabiky bě, pě, vě, mě.
 • Slabikář -  str.105
 • nadále procvičovat plynulé /hlasité/ čtení s porozuměním
 • Písanka č.4 - str. 23 - 24   dopsat za d.ú.!!!   
 • psát diktáty - slova  a věty !!!
 • opisy a přepisy z tabule - věty - psací tvary, tvoření vlastních vět a psaní
 • Matematika:
 • matematika č.4  str. 27/1,2,5,   d.ú. 27/3,4 dodělat !!!
 •  nadále procvičovat - přechod přes desítku !!!  sčítání i odčítání
 •  geometrie  str. 25 - rýsování rovných čar  (správné držení -pravítko + ostrouhaná tužka) , poznávání a rýsování geometrických tvarů
 • Prvouka:
 • Téma - povolání, volný čas, obchod, dopravní prostředky,suroviny, výrobky, léto, procvičovat hodiny
 • str. 48-49, 50-51      
 • test - vzadu str.55 - můžete udělat doma cvičně, děti budou mít pak stranu nafocenou  (místo 4 věci jen vždy 2, roční období - jak jdou za sebou, měsíce -jen 3 letní jak jdou za sebou a dny v týdnu možno psát zkratkami - velká tiskací písmena)
 • Hezký víkend.     Ďugová

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina 7:45 – 8:30 2. hodina 8:40 – 9:25 3. hodina 9:40-10:25 4. hodina 10:35-11:20 5. hodina 11:30-12:15 6. hodina 12:45-13:30
Pondělí ČJ/Ps M Čt/Ps Tv
Úterý ČJ/Ps M AJ Čt/Ps
Středa ČJ/Ps Čt/Ps/M Vv Prv
Čtvrtek ČJ/Ps M Hv Čt/Ps
Pátek ČJ/Ps M Tv  náboženství
............................................................................................................................................................................................... Pravidla uvědomělého psaní:
 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad
Pravidla uvědomělého čtení:
 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení "slabik": první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d "výbuchových" hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 Fotogalerie 2017/2018

 
Aktuality