1. ročník

 Motto šk. r. 2018/2019 "Putování po České republice"

AKTUÁLNÍ INFORMACE - pro nemocné

 • Probrané týdenní učivo:
 • Živá abeceda - po str. 5 - napsat E, e, přečíst poslední řádek
 • Pracovní sešit k živé abecedě - po str. 11 - vyplnit úkoly podle zadání
 • Cviky - po str. 16
 • M - po str. 17 - opakovat sčítání a odčítání, procvičit počet a číslo .

 

 • Pondělí 15. 10. 2018

 • DÚ - Písanka číslice - dokončit psaní 4 - str. 5,

          - Živá abeceda (kniha) - str. 6 - opakujeme čtení

 • Vážení rodiče, Vaše děti mají v deníčku nalepené informace ohledně možnosti zakoupení pracovních sešitů na procvičování z ČJ, M a Prv. Platbu budu vybírat do středy 17. 10. 2018.  V případě, že si pracovní sešity nebudete brát, prosím, o vrácení zpět rovněž  do středy 17. 10.                  Děkuji  Peterková

Říjen

 • 1. 10.                Zahájení kroužků.
 • 2. 10.                Školská rada.
 • 10.10.               Ukázka požární techniky + beseda Policie ČR.
 • 11. 10.               Třídní schůzky – od 16:00 hodin.
 • 23. 10.              Návštěva MŠ Vojkovice u prvňáčků.
 • 25. 10.              100. výročí ČR – prezentace 5. roč.
 • 26. 10.             Sázení stromu k 100. výročí.
 • 28. 10.             Státní svátek – vystoupení pěveckého sboru.
 • 29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny.
Kroužky
 • Změna nastala u šachu a pěveckého sboru. Šachy budou v pondělí a pěvecký kroužek ve čtvrtek.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí         Šachy    Včelařský - od 16:00 (vede p. Dvorský)
Úterý       13:45 –14:30   Sportovní      
Středa Keramika            
Čtvrtek   Náboženství     Pěvecký    
Pátek Angličtina - bude zahájena později    Klub deskových her (jednou za 14 dní)        

Zkratky předmětů:

 • ČJ - český jazyk
 • Čt/Ps - čtení + psaní
 • M - matematika
 • Prv - prvouka
 • Hv - hudební výchova
 • Pč - pracovní činnosti
 • Vv - výtvarná výchova
 • Tv - tělesná výchova

TÝDENNÍ LIST PRVŇÁČKA

 • Milý prvňáčku, opět máme pondělí a já Tě vítám v novém týdnu. Čeká nás spoustu práce, budeme mít nové písmenko I, začneme sčítat a odčítat do 5. Nezapomeň se pilně připravovat a soustředit se na svou práci. Procvičuj si ručičku uvolňovacími cviky a opakuj si nové písmena. Popros maminku, aby Ti přečetla tento list prvňáčka.
 • Přeji Ti hezký týden
 • třídní učitelka - Karla Peterková
 
 • ČESKÝ JAZYK - DÚ - dokončit cviky , procvičovat znalost písmene O, S, A.
 • Abecední sešit - vybarvit obrázky na A, vystřihnout a nalepit do sešitu - na úterý 25. 9.
 • MATEMATIKA - str. 13 - dokončit psaní číslice 2, napsat čísla a dokreslit.
 • PRVOUKA - 
 • VV, Pč - 
 • ANGLIČTINA - 

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ Čt/Ps M Tv
Úterý Prv ČJ Čt/Ps M
Středa M ČJ Čt/Ps Tv
Čtvrtek AJ ČJ Hv Vv
Pátek M ČJ Čt/Ps
Pravidla uvědomělého psaní:
 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad
Pravidla uvědomělého čtení:
 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení "slabik": první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 
Aktuality