1. ročník

  Motto šk. r. 2018/2019 "Putování po České republice"

LEDEN

 • Čtvrtek 10. 1. - Třídní schůzky od 16:30 hodin.
 • Středa 16. 1.  -  Finanční gramotnost – 5. ročník dopoledne.
 • Středa 30. 1.  - Pasování prvňáčků – od 16:30 hodin.
 • Čtvrtek 31. 1.  - Recitační soutěž – školní kolo, vysvědčení.
 • Pátek 1. 2.  -      Pololetní prázdniny.

AKTUALITY

 • V úterý 22. 1. 2019 budeme psát z matematiky písemný test. V testu bude: diktát čísel do 9, porovnávání, +, -, slovní úloha na + a -, doplnění řady.

TÝDENNÍ LIST PRVŇÁČKA - 21. 1. - 26. 1. 2019

 • Milý prvňáčku, v úterý 22. 1. budeš psát písemné opakování z matematiky, pilně se připravuj. V deníčku máš nalepený text loutkové pohádky "Jak liška ošidila medvídky". Nezapomeň se text učit zpaměti. Ve škole společně se svými kamarády medvídky budeme vše procvičovat a trénovat. Připomínám, v pátek 25. 1. 2019 proběhne třídní kolo v recitační soutěži.
 • Popros maminku, aby Ti přečetla tento list prvňáčka.
 • Přeji Ti hezký týden
 • třídní učitelka - Karla Peterková

AKTUÁLNÍ INFORMACE - pro nemocné

 • Probrané týdenní učivo
 • ČJ : 11.1.2019
 • Slabikář - str. 33
 • Písanka č. 2 - dopsali jsme stranu 2
 • M - pracujeme v matematice č. 2 - do str. 19.
 • Písanka - číslice - stránku s číslicí 13.
 • AJ - slovní zásoba hračky - a doll, a drum, a train, a guitar, a car, a plane
 • Prv - do str. 20
............................................................................................................................................................................................................. D.Ú. - 14. 1. - 18. 1. 2019
 • ČESKÝ JAZYK DÚ
 • SLABIKÁŘ STR. 33 - čti barevné sloupečky 
 • MATEMATIKA - str. 17 - cv. 5, 6 - na středu 16. 1. 
 • PRVOUKA - 
 • VV, Pč - 
 • ANGLIČTINA - pracovní sešit str. 18 - dokreslit obrázky a vybarvit
Kroužky
 • Změna nastala u šachu a pěveckého sboru. Šachy budou v pondělí a pěvecký kroužek ve čtvrtek.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí         Šachy    Včelařský - od 16:00 (vede p. Dvorský)
Úterý       13:45 –14:30   Sportovní      
Středa Keramika            
Čtvrtek   Náboženství     Pěvecký    
Pátek Angličtina - zahájena 9. 11. 2018.   Klub deskových her (jednou za 14 dní)        

Zkratky předmětů:

 • ČJ - český jazyk
 • Čt/Ps - čtení + psaní
 • M - matematika
 • Prv - prvouka
 • Hv - hudební výchova
 • Pč - pracovní činnosti
 • Vv - výtvarná výchova
 • Tv - tělesná výchova

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ Čt/Ps M Tv
Úterý Prv ČJ Čt/Ps M
Středa M ČJ Čt/Ps Tv
Čtvrtek AJ ČJ Hv Vv
Pátek M ČJ Čt/Ps
Pravidla uvědomělého psaní:
 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad
Pravidla uvědomělého čtení:
 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení "slabik": první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 
Aktuality