1. ročník

  Motto šk. r. 2018/2019 „Putování po České republice“

DUBEN

 • 4. 4. – zápis do 1. třídy – od 14:00 – 18:00 hod.
 • 10. 4. – Tonda obal – naučný program – dopoledne.
 • 11. 4. – vernisáž v Paskově – výstava výtvraných prací  – Paskov – od 17:00 hod.
 • 13. 4. – velikonoční jarmark ve Vojkovicích – vystoupení pěveckého sboru – od 13:00 hod.
 • 13. 4. – velikonoční jarmark v Dobraticích.
 • 17. 4. – velikonoce ve škole – tvoříme si ve třídě – výuka do 11:20 hod.
 • 18. 4. – velikonoční prázdniny.
 • 19. 4. – státní svátek.
 • 26. 4. – šachový turnaj Povodí Morávky – dopoledne.
 • 26. 4. – krajské kolo v recitační soutěži – Ostrava.
 •  

AKTUALITY

TÝDENNÍ LIST PRVŇÁČKA – 15. 4. – 21. 4. 2019

 • Milý prvňáčku, výuka tohoto týdnu bude probíhat do středy 17. 4., protože Tě čekají velikonoční prázdniny a svátky. V deníčku máš napsané pomůcky, které budeš potřebovat na výtvarnou dílnu. Výtvarná dílna proběhne 17. 4. třetí a čtvrtou vyučovací hodinu. Přineseš si pouze učivo na 1. a 2. hodinu.  
 • Popros maminku, aby Ti přečetla tento list prvňáčka.
 • Přeji Ti pěkný týden !!
 • třídní učitelka – Karla Peterková

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • 15. 4. DÚ M – str. 27/cv.4 – na úterý 16. 4.

Probrané týdenní učivo

 • ČJ : 15.3.2019
 • Slabikář – čteme, čteme, čteme-  str. 52
 • Písanka č. 3 – píšeme slova str.7
 • M – 15. 4. 2019 – pracujeme v matematice č. 3 – v pondělí  začneme str. 27 – příklady o několik méně,

                                                                                                 – úterý – str. 30 – cv. 1, 2, 3 a 6

                                                                                                  – středa – str. 24 – litr

 • AJ – slovní zásoba oblečení – a T-shirt, a jumper, a hat, a shoe, a skirt, a sock
 • Prv – do str. 20

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D.Ú. – 25. 3. – 29. 3. 2019

 • ČESKÝ JAZYK DÚ
 •  
 • MATEMATIKA 
 • ANGLIČTINA – procvičuj slovní zásobu hračky, tvary, čísla 1 – 10, barvy

Kroužky

 • Změna nastala u šachu a pěveckého sboru. Šachy budou v pondělí a pěvecký kroužek ve čtvrtek.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí         Šachy    Včelařský – od 16:00 (vede p. Dvorský)
Úterý       13:45 –14:30

 

Sportovní

     
Středa Keramika            
Čtvrtek   Náboženství     Pěvecký    
Pátek Angličtina – zahájena 9. 11. 2018.   Klub deskových her (jednou za 14 dní)        

Zkratky předmětů:

 • ČJ – český jazyk
 • Čt/Ps – čtení + psaní
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Hv – hudební výchova
 • Pč – pracovní činnosti
 • Vv – výtvarná výchova
 • Tv – tělesná výchova

ROZVRH HODIN

 1. ročník
 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ Čt/Ps M Tv    
Úterý Prv ČJ Čt/Ps M    
Středa M ČJ Čt/Ps Tv    
Čtvrtek AJ ČJ Hv Vv    
Pátek M ČJ Čt/Ps    

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení „slabik“: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam

FOTOGALERIE

 

 
Aktuality