1. ročník

  Aktuální - informace        D U B E N
 • 23.3.  - "Konzultační hodina"   16,30 - 17,30 hodin
 •                 (výsledky opak.testů + aktuální info)
 • 24.4.  -  RENARKON - dopol. ve škole (2 vyuč.h.), 40,-Kč
 •    7.5. - ředitelské volno
 • Do HV nosit složku s pracovními listy, notový sešit a dobrou náladu !!! MM
 • Píšeme (písanky a malá M) perem, prosím, každý ať má dvě!!!   Zkontrolovat, zda jsou obě funkční !!!
 • Došlo některým dětem lepidlo !
 • Společná fotka na závěr školního roku - 9.5. - 1 kus/27Kč  (pokud by se někdo chtěl fotit navíc s kamarádem, s kamarády - každý kdo bude na fotce, musí jedno foto odebrat v ceně : kus-20 Kč  a musí mít v deníčku souhlas rodiče !!!)
 • Kam jsme došli :  pátek  20.4. 
 • Čtení - psaní :
 • opakovat správné tvary i psací Aa,Oo,Ee,Uu,Ii, Mm, Ll, Ss, Pp, Tt, Jj, Y,y,N,n, V,v, Z,z , D,d , K,k, Š,š, R,r, C,c , H,h, B,b, Č,č, Ž,ž, Ř,ř,   nově Ch,ch
 • Slabikář -  str.74
 • trénovat čtení - shluky souhlásek (tr, vr, dv, vl, ... vlas, vlásek, ...)
 • (prosím - doma si trénovat průběžně čtení vět ve slabikáři na stranách vždy označené kytičkou a očíslované - zpětně říkat, co četli nebo návodné otázky - čtení s porozuměním) 
 • písanka č.3 - 26  (někteří žáci dopsat),                               všichni str. 27 (velké B)
 • psát diktáty - slova  (víceslabičná, jména osob, dvojhlásky ou-au, shluky - např. dráty, kluk, ...)
 • opisy a přepisy z tabule věty - psací tvary
 • Matematika:
 • procvičovat nadále  sčít. + odčít. v oboru do 10  (co nejvíce již paměťově)
 • nová matematika č.4  str. 2/ 1,2,3,4 (někteří dodělat !)
 • seznámení s jednotkou délky   METR   1m ,     objemu   LITR   1l ,      hmotností     KILOGRAM   1kg
 • procvičovat počítání v oboru do 20 (bez přechodu desítky)
 • vztahy - o několik více, o několik méně
 • začínáme nově - přechod přes desítku !!!
 • Prvouka:
 • téma - Jaro, rostliny     str. 35/1,2, 3 (dodělat obrázek - jiná jarní kytka než nalepená)   
 • Hezký víkend.     Ďugová

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina 7:45 – 8:30 2. hodina 8:40 – 9:25 3. hodina 9:40-10:25 4. hodina 10:35-11:20 5. hodina 11:30-12:15 6. hodina 12:45-13:30
Pondělí ČJ/Ps M Čt/Ps Tv
Úterý ČJ/Ps M AJ Čt/Ps
Středa ČJ/Ps Čt/Ps/M Vv Prv
Čtvrtek ČJ/Ps M Hv Čt/Ps
Pátek ČJ/Ps M Tv  náboženství
............................................................................................................................................................................................... Pravidla uvědomělého psaní:
 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad
Pravidla uvědomělého čtení:
 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení "slabik": první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d "výbuchových" hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 Fotogalerie 2017/2018

 
Aktuality