1. ročník

  Aktuální - informace           Č E R V E N
 • "Jdeme do finále"- prázdniny jsou tady !!!
 • Dokončení sešitů a učebnic, co se nestihlo - doma o prázdninách v rámci opakování - procvičování  - dodělat.
 • Poslední týden - jen pouzdro, ŽK a deníček, tašku na výkresy, odnesou domů i cvičební úbor a školní pytlíky (čisté a opravené), které pak na začátku září opět donést !!!
 • Další aktuální informace sledovat také v deníčku.
 • Ve čtvrtek odnést hrníčky a v pátek papuče, případně ostatní věci z šatny (nic se neschovává, v rámci prázdninového úklidu se vše vyhodí!!!).
 • Pátek 29.6. Vysvědčení (složku) 7.45 - 8.30h. !!!
 • Nové informace pro druhou třídu sledujte na konci prázdnin, ale již ve druhém ročníku !!!
 • Děkuji rodičům za dobrou spolupráci,trpělivost. Přeji všem a hlavně dětem - krásné prázdniny!!!     Ďugová

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina 7:45 – 8:30 2. hodina 8:40 – 9:25 3. hodina 9:40-10:25 4. hodina 10:35-11:20 5. hodina 11:30-12:15 6. hodina 12:45-13:30
Pondělí ČJ/Ps M Čt/Ps Tv
Úterý ČJ/Ps M AJ Čt/Ps
Středa ČJ/Ps Čt/Ps/M Vv Prv
Čtvrtek ČJ/Ps M Hv Čt/Ps
Pátek ČJ/Ps M Tv  náboženství
............................................................................................................................................................................................... Pravidla uvědomělého psaní:
 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad
Pravidla uvědomělého čtení:
 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení "slabik": první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d "výbuchových" hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 Fotogalerie 2017/2018

 
Aktuality