2. ročník

 Aktuální – informace              

                 Duben    2019

 • 18. – 22.4.   VELIKONOCE   velikonoční prázdniny
 •  
 • Prosím, podepisovat průběžně v ŽK všechny info + 2x měsíčně známky, zapisovat omluvenky – děkuji.   Konec měsíce – podpisy ! Kontrola – lepidlo,kapesníky !!!
 •  
 •  
 • Kam  jsme  došli :   17.4.
 •  
 • Český  jazyk :
 • str. 83    
 •  příprava diktátu  – str.85/5,  87/3
 • čekají nás skupiny dě, tě, ně
 •  nadále procvičovat podstatná jména a slovesa
 •  
 • Čtení : 
 • čítanka  str. 100 – 101
 • Číst, číst, číst – nahlas !!!
 • nácvik na Den matek
 •  
 • Psaní :
 • písanka  2.díl    str. 10 – 11   (celé dokončit – někteří žáci – spojovačky dle abecedy)        
 • d.ú. str. 11 nahoře říkanka  (úkoly – žárovka + tužka, dvě různé barvy – rýmy) na ST 24.4.        
 •  
 • Matematika :
 • G procvičovat rýsování rovných čar – správné a pevné držení pravítka, měření !!!
 • G strany a vrcholy , převod jednotek (cm – mm) – opakovat
 • G polopřímka, polopřímky opačné     
 •      
 • Procvičovat průběžně:  násobení a dělení dvěma , třemi , čtyřmi a pěti paměťově !!! + sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky (budeme opakovaně psát pětiminutovky)+ sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemně ( pod sebou) s přechodem desítky
 • díl č. 7     str. 8   (někteří žáci dodělat za d.ú. do 23.4.)      str. 9/2,3
 • násobení šesti paměťově
 •  
 • Prvouka :
 • téma : Hodiny, druhy hodin, části dne, druhy potravin + uvést jeden příklad, povolání, volný čas, doba současná, minulá a budoucí  (zápis v sešitě – učit se),    podle učebnice se učit – roční období – kdy začínají, měsíce,           TEST   ČT 25.4.
 • str. 34 – 39, 40 – 41
 • pracovní  str. 28        
 •  
 • Doporučení: průběžně se připravovat – učit i do hodin PRV !

           Hezký víkend a veselé Velikonoce .      Ďugová

Anglický jazyk: 

Procvičujeme slovní zásobu 4 . lekce

 • 4. lekce – „HAPPY FACES“
 • Učebnice  str.35 – čteme říkanku
 • Pracovní sešit str.35
 • Písnička Head and shoulders
 • procvičujeme slovní zásobu – poslechem, písničkou, připravujeme se na psaní slovíček
 • fráze – I ´ve got brown hair

D.Ú. procvičuj psaní slovíček ( části těla) – v pondělí 4.3. budeme psát test!

 

 

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

ROZVRH HODIN

 1. ročník
 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M AJ Tv    
Úterý ČJ M Prv Čt/Ps  
Středa ČJ M Čt/Ps TV    
Čtvrtek ČJ M Prv Čt/Ps Vv  
Pátek ČJ M Hv Čt/Ps    

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení „slabik“: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d „výbuchových“ hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 Fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 
Aktuality