2. ročník

 Aktuální - informace              

             ŘÍJEN     2018

 •   4.9. - 13.11. 2018  BAZÉN
 • 10.10.   Hasiči ve škole - dopoledne
 • 11.10.  Třídní schůzky  16,00 h.
 • 19.10.   Beseda s policií  (1 vyuč.hod.)
 • 24.10.   Projekt žáků 5.tř. "Naše vlast slaví"   (1 vyuč.hod.)
 • 26.10.   v 10 hod.dopol. sázení stromu u kostela
 • 29. - 30.10.  Podzimní prázdniny
 • Od pondělí 1.10. začínají kroužky   (kromě kroužku Aj-ten zatím ještě nebude, asi od listopadu)  !!!
 • Prosím, podepisovat průběžně v ŽK všechny info + 2x měsíčně známky, zapisovat omluvenky - děkuji.
 • Příští týden nás také ve 2.třídě čeká projekt k 100.výročí ČR- prosím, buďte dětem nápomocní a podejte jim nějaké zajímavé informace o ČR (během 100 let), ať si je napíšou na papír a případně vytisknout nějaké obrázky (menší formát) - do středy 17.10. Děkuji.
 • Platba na účet školy - výtvarné pomůcky. (vlepeno v deníčku)
 • Kam  jsme  došli :  12.10.
 • Český  jazyk :
 • str. 20     příprava diktátu str.22/3 (příští týden)
 • procvičovat  DRUHY  VĚT   (čeká nás malý test)
 • Čtení : 
 • čítanka  str.22   
 • Psaní :
 • písanka  str.9   do středy 17.10.   d.ú. dopsat (jen někteří žáci)  
 • Matematika :
 • Procvičovat sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky i bez přechodu paměťově !!!
 •  M č.5   str. 8          G - str.9 + d.ú. str.9/4 první řádek, složené a slepené přinést do školy v sáčku
 • Procvičovat : číselná řada 20 - 100   (číslo před, za, mezi, větší, menší, čtení a diktát čísel, seřazování dle velikosti, desítky a jednotky - příští týden TEST)
 • čeká nás pak sčítání a odčítání desítek
 • Prvouka :
 • téma :  Zvířata volně žijící   (savci, ptáci, hmyz + popis těla savců a ptáků)
 • učebnice  str. 12 - 13
 • pracovní  str. 8 - 9
 • Doporučení: průběžně se připravovat - učit i do hodin PRV !
Hezký  víkend.    Ďugová Anglický jazyk:
 • lekce - "PLAYROOM  SAFARI" - slovní zásoba - a tiger, a snake, a monkey, a lion, a zebra, a crocodile
 • procvičujeme slovní zásobu poslechem, písničkou, připravujeme se na psaní slovíček
 • výuka probíhá pod vedením Mgr. M. Mojákové ( po dobu nemoci p.uč.)

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M AJ Tv
Úterý ČJ M Prv Čt/Ps
Středa ČJ M Čt/Ps TV
Čtvrtek ČJ M Prv Čt/Ps Vv
Pátek ČJ M Hv Čt/Ps
  ............................................................................................................................................................................................... Pravidla uvědomělého psaní:
 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad
Pravidla uvědomělého čtení:
 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení "slabik": první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d "výbuchových" hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 Fotogalerie 2017/2018

 

 
 
Aktuality