2. ročník

motto šk. r. 2017/2018  Vnímáme všemi smysly

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • v úterý 17. 4. 2018 pojedeme na celodenní akci do "Planetária v Ostravě" a na exkurzi VŠB Ostrava  - odjezd od školy bude v 7:15 hodin a děti z Vojkovic mohou nastoupit na zastávce ve Vojkovicích v 7:20 hodin - předpokládaný návrat bude mezi 14:30 - 15:00 hodin. Školní družina bude do 16:30 hodin. Vstupné + doprava - 200 Kč. Oběd mají žáci odhlášen.
S sebou si vezmou - svačinu na celý den, nápoj, pohodlné oblečení, peníze na vlastní útratu. TÝDENNÍ LIST DRUHÁČKA - MATEMATIKA 2. 4. - 6. 4. 2018, 9. 4. - 13. 4. 2018

____________________________________________________

    týden 16.4.- 20.4.

         ČESKÝ JAZYK  - 

 • učebnice - opakujeme, upevňujeme : Podstatná jména, Vlastní jména, Slovesa, Předložky,psaní u,ú,ů ,skupiny bě, pě vě, mě - po str.87
 • Dú -  ---- doplň a uvědom si rozdíl mezi tím co slyšíš a píšeš,  dopsat - další Vizitku knihy, kterou jsem dočetl(a)
 • Opravy - přepisu, autodiktátu, diktátu , kdykoli má dítě i jedinou chybu!
 • Čtení-  v pátek 12 .1 . a pak pravidelně každý pátek zahajujeme čtenářskou dílnu (1 x týdně čteme ve škole vlastní knihu, doma tutéž knihu minimálně 3x týdně). Děti budou číst vlastní knihu /knihu z knihovny přinesenou z domu. Prosím, dohlédněte, aby děti nezapomínaly knihu přinést každý pátek. Pokud dítě knihu doma dočte, vezme si další knihu. Kniha by měla tematicky vycházet ze zájmů dítěte (beletrie, ne encyklopedické knihy), aby se na četbu těšilo.
 • Psaní -Písanka č.2. po str. 17, (pravidelně každý čtvrtek bude psaní)

        PRVOUKA   

 •  probíráme téma Čas a Jaro
 • pracovní sešit - str.36 - v pondělí donést 1.jarní květinu
 • učebnice-

        VV,PČ

____________________________________________________

ANGLIČTINA

 • Dú - 

Duben

 • 03. 4. Kurz první pomoci – dopoledne.
 • 04. 4. Zápis do 1. třídy – od 14:00 – 18:00 hodin.
 • 12. 4. Pohádky EU – dopoledne.
 • 17. 4. Planetárium Ostrava – odjezd od školy v 7:15 hod.
 • 23. 4. Třídní konzultace – 1. třída – od 16:30 – 17:30 hodin.
 • 24. 4. RENARKON – preventivní program – dopoledne.
 • 26. 4. Šachový turnaj ve škole.
 • 01. 5. Státní svátek.
ROZVRH HODIN
 1. ročník
1. hodina 7:45 – 8:30 2. hodina 8:40 – 9:25 3. hodina 9:40-10:25 4. hodina 10:35-11:20 5. hodina 11:30-12:15 6. hodina 12:45-13:30
Pondělí M AJ ČJ Vv
Úterý M ČJ Čt/Ps Tv
Středa ČJ Čt/Ps Prv. M Hv
Čtvrtek M ČJ Čt/Ps Tv
Pátek ČJ Čt/Ps Prv. M  náboženství
...............................................................................................................................................................................................

Fotogalerie 2017/2018

,

Fotogalerie 2016/2017

 
 
Aktuality