2. ročník

 Aktuální - informace              

              L E D E N    2O19

 • 17.1.   třídní kolo recitace - básničky 
 • 31.1.   školní kolo recitační soutěže + vysvědčení
 • Prosím, podepisovat průběžně v ŽK všechny info + 2x měsíčně známky, zapisovat omluvenky - děkuji.   Konec měsíce - podpisy !
 • Objednávka knih z katalogu Zima 2019 do 18.1. !!!
 • Kam  jsme  došli :  18.1.
 • Český  jazyk :
 • str. 55  
 •  příprava diktátu  -  57/3
 • tvrdé souhlásky, tvrdé slabiky hy-hý, chy-chý, ky-ký, ry-rý, dy-dý, ty-tý, ny-ný
 • příští týden - měkké souhlásky
 • Čtení : 
 • čítanka  str. 69 - 72
 • "Čtenářská dílna" - každé úterý nosit knihu (kterou čteme i během týdne doma) + vyplněný čtenářský list, pokud mám svou knihu přečtenou , donesu vyplněný čt.list a další knihu!!!
 • Trénovat ještě recitaci - ti žáci, kteří postoupili do školního kola !!!
 • Psaní :
 • písanka  str.26 - 27   někteří d.ú. dopsat         
 • Matematika :
 • G procvičovat rýsování rovných čar - správné a pevné držení pravítka , str.5 - celá
 • Procvičovat :  sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky  i pod sebou ( 25+10   ,  64-20 )  a násobení + dělení  dvěma (paměťově), násobení třemi + sčítání do 100 s přechodem desítky, počítání se závorkou, sudá a lichá čísla
 • M č.6   str. 4/2,3,4,5           str. 6/celá                str. 7/3,4             str. 16/1,2,3,5,6,7,8,9                                       str. 17/1,4,6,7,8,9,10                  str.20/1
 • opak.  TEST  pondělí  21.1.
 • Prvouka :
 • téma : Lidské tělo - LIDSKÉ  SMYSLY  (učit se)
 • učebnice  str. 26 - 28 (postupně, sledovat zápisy v sešitě + budeme dělat prac.listy ve škole)
 • pracovní  str. 19, 20, 21  celá
 • Doporučení: průběžně se připravovat - učit i do hodin PRV !
           Hezký víkend.      Ďugová Anglický jazyk:  Procvičujeme slovní zásobu 3 . lekce
 • 3. lekce - "FOOD"
 • Učebnice  str.25 - čteme říkanku
 • Pracovní sešit str.22
 • procvičujeme slovní zásobu - poslechem, písničkou, připravujeme se na psaní slovíček
 • fráze - Do you like, I like, I don´t like
D.Ú. pracovní sešit str. 23 21.1. budeme psát pololetní opakovací test!  

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M AJ Tv
Úterý ČJ M Prv Čt/Ps
Středa ČJ M Čt/Ps TV
Čtvrtek ČJ M Prv Čt/Ps Vv
Pátek ČJ M Hv Čt/Ps
  ............................................................................................................................................................................................... Pravidla uvědomělého psaní:
 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad
Pravidla uvědomělého čtení:
 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení "slabik": první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d "výbuchových" hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 Fotogalerie 2017/2018

 

 
 
Aktuality