3. ročník

PRVOUKA
 • čísla tísňového volání, dopravní značky - učebnice str. 8,9
 • DÚ - pracovní sešit - str. 16/cv. 9
MATEMATIKA
 • násobení, dělení, řešíme SÚ str. 21 - 23
 • geometrie - rýsujeme kružnici
ČESKÝ JAZYK
 • párové souhlásky po str. 28, DÚ - str. 28/cv. 4 (pouze doplnit a psát bez vět).
 • čtení : po str. 27, do 18.10. naučit báseň Česká krajina str.23
 • psaní : PS str. 10
ANGLICKÝ  JAZYK
 • konverzace - How are you?
 • slovní zásoba - Colours, numbers - naučit se psát
 • pracovní sešit - str. 6/cv.1,2;str. 12/cv. 2, str. 13/cv. 3, 4, str. 14/cv.2
  Za příznivého počasí budou hodiny TV probíhat venku - děti potřebují vhodnou obuv a sport. oblečení.

Od 4.9. do 13.11.2018 budeme jezdit na plavání - v úterý

 • plavecký výcvik 9.30 - 12.30 h. včetně odjezdu a příjezdu ke škole, s sebou plavky, ručník, sprchový gel, pití, svačinu - vše v igelitové tašce
 • po dobu plaveckého výcviku se budou žáci učit jen první dvě hodiny - AJ a ČJ
______________________________________________________________________
 • platba pomůcek (sešity, výkresy, aj.) bude upřesněna
 • pomůcky do pytlíku ve třídě - lepidlo, nůžky, pravítko 20 cm, pravítko s ryskou, papírové kapesníky
 • cvičební úbor, sportovní obuv
Rozvrh hodin je upraven.  
 • ROZVRH HODIN 
 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Hv AJ Prv
Úterý AJ ČJ Plavání Plavání Plavání
Středa ČJ M Čt/Ps Vv Vv
Čtvrtek ČJ M Čt/Ps AJ
Pátek ČJ M Prv Čt/Ps Tv

Fotogalerie

 
 
Aktuality