3. ročník

 

PRVOUKA

 • list – popis, jednoduchý, složený
 • květ – popis
 • živé přírodniny
 • byliny, druhy stonků
 • neživá příroda
 • lidský výtvor x přírodnina
 • skupenství vody
 • složení vzduchu
 • koloběh vody
 • fotosyntéza

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem
 • násobení, dělení, řešíme SÚ, písemné sčítání a odčítání – do 10 000
 • zaokrouhlování – 10, 100, 1 000
 • závorky
 • sudá x lichá
 • číslo x číslice
 • geometrie – rýsujeme čtverec, obdélník, kružnice, kruh
 • přímka, polopřímka, kolmice
 • rýsujeme kružnici
 • jednotky délky, hmotnosti – převody 

ČESKÝ JAZYK

 • slovní druhy – ohebné x neohebné
 • slovesa – osoba, číslo, čas
 • vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v
 • podst. jména – určování
 • ohebné slovní druhy
 • vlastní jména

ANGLICKÝ  JAZYK

7. lekce – In the street

Učíme se novou slovní zásobu – a woman, a dog, a boy, a baby,          a man, a girl

 • pracovní sešit str.59/1
 • fráze –

HUDEBNÍ  VÝCHOVA

 • nalepit a nacvičit rytmické cvičení ve 2/4 a 3/4 taktu. Kdo byl nepřítomen, dostane dodatečně. MOJ

Za příznivého počasí budou hodiny TV probíhat venku – děti potřebují vhodnou obuv a sport. oblečení.

 

______________________________________________________________________

ROZVRH HODIN 

1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Hv AJ Prv
Úterý AJ ČJ M Prv Čt/Ps
Středa ČJ M Čt/Ps Vv Vv
Čtvrtek ČJ M Čt/Ps AJ
Pátek ČJ M Prv Čt/Ps Tv

V úterý máme doučování – 12.45 – 13.45

Sportovní kroužek – v úterý – 13.45 – 14.30

 

 

 
Aktuality