3. ročník

"DUBEN"

Děkuji dětem,které nezapomněly a připravily si  skvělý Den naruby!!!

 • 3. 4.  ukázka První pomoci
 • 9.-11.4.  3/4 kontrolní práce ČJ, M, AJ
 • 13.4. Poznáváme státy EU - beseda
 • 17. 4. Planetárium - Napříč sluneční soustavou (odjezd již 7,15 /cena do 200Kč)
 • 24.4. preventivní beseda Renarkon - cena 40Kč
ČESKÝ  JAZYK
 • vyjmenovaná slova po S  + příbuzná slova
 • procvičujeme, zdůvodňujeme pravopis i/y  v učebnici, na PL
 •  9.4. 3/4KP ( diktát vět, podstatná jména a jejich kategorie, výjmenovaná slova B,L,M,P + slova příbuzná)
 • psaní - PS II. - přepis, opis  slov
 • čtení - čtení na pokračování: "Pejskové pana Tobiáše"
MATEMATIKA 
 • pamětné sčítání a odčítání desítek do 1000, i s přechodem 100
 • zaokrouhlování trojciferných čísel na 10,100
 • slovní úlohy na +,- do 1000,procvičujeme  násobení a dělení
 • 10.4. 3/4KP
 • G: kružítko - kružnice, kruh
ANGLICKÝ  JAZYK 
 • Unit 6 - Greg´s flat - nová slovní zásoba - nábytek
 • 11.4. 3/4 KP
 • gramatika: předložky místa - on,in,under + tvoříme věty,odpovídáme na otázky: Where´s the ball? ...
 • procvičujeme slovní zásobu ústně , písemně v AB
 • Project: Where ´s my Teddy bear?
PRVOUKA Kam jsme došli :   20.4.
 • Téma : živočichové
 • učebnice   str.  46 - 52
 • pracovní prvouka   str. 42 - 44   
 •   Hezký víkend.   Ďugová
  ROZVRH HODIN  (platný od 1.11.2017)
 1. ročník
1. hodina 7:45 – 8:30 2. hodina 8:40 – 9:25 3. hodina 9:40-10:25 4. hodina 10:35-11:20 5. hodina 11:30-12:15 6. hodina 12:45-13:30
Pondělí ČJ M AJ Čt/Ps Tv
Úterý ČJ M Prv Čt/Ps
Středa ČJ M AJ TV Čt/Ps
Čtvrtek ČJ M Prv Vv Vv náboženství
Pátek ČJ/sloh MG AJ Čt/Ps HV
...........................................................................................................................................................................

Fotogalerie 2016/2017

 
 
Aktuality