3. ročník

"Č E R V E N" 

 • 18.-22. 6. pobyt v přírodě - sraz v 8,00 ( před odjezdem odevzdat průkaz zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, Posudek zdravotní způsobilosti, léky označené jménem a dávkováním, písemné oznámení zda jde dítě po návratu samo domů nebo vystupuje ve Vojkovicích)
 • žáci, kteří zůstávají mají výuku do 11,20h
 • 25.-28. 6. vyučování končí 11,20 - třídnické hodiny
 • 25. 6. odevzdávání  zkontrolovaných učebnic, dokončení PL ...
 • 29. 6. slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení cca do 8,30h
ČESKÝ  JAZYK
 • procvičujeme a opakujeme učivo
 • psaní  -  dokončení Písanky II
 • čtení - čtení textů s porozuměním, vybíráme četbu na prázdnin
MATEMATIKA 
 • procvičujeme a opakujeme učivo
 • násobíme a dělíme mimo obor násobilky + dělení se zbytkem (opakovat násobilku)
 • násobíme dělíme dvojciferná a trojciferná čísla
 • G:  rýsujeme kružnici, trojúhelník - provádíme náčrt, postup, konstrukce
ANGLICKÝ  JAZYK 
 • Unit 9 - nová slovní zásoba
 • procvičujeme a opakujeme učivo
PRVOUKA Kam jsme došli :   15.6.
 •  
 • Přeji všem dětem i rodičům krásné prázdniny !!!  Ďugová
  ROZVRH HODIN  (platný od 1.11.2017)
 1. ročník
1. hodina 7:45 – 8:30 2. hodina 8:40 – 9:25 3. hodina 9:40-10:25 4. hodina 10:35-11:20 5. hodina 11:30-12:15 6. hodina 12:45-13:30
Pondělí ČJ M AJ Čt/Ps Tv
Úterý ČJ M Prv Čt/Ps
Středa ČJ M AJ TV Čt/Ps
Čtvrtek ČJ M Prv Vv Vv náboženství
Pátek ČJ/sloh MG AJ Čt/Ps HV
...........................................................................................................................................................................

Fotogalerie 2016/2017

 
 
Aktuality