4. ročník

"ŘÍJEN  VE  ŠKOLE"

CO  NÁS  ČEKÁ  :
 • od 1.10. zahájena činnost kroužků na škole
 • sportovní kroužek bude až od listopadu
 • 10. 10. ukázka techniky HZS
 • 11. 10. třídní schůzky od 16,00 hod
 • platba za sešity + VV, PČ pomůcky na účet školy
 • 19.10. beseda s Policií ČR
 • 24.10. školní oslava 100.výročí ČR (besedy po třídách)
 • 26.10. sázení stromu u kostela
 • 28.10. státní svátek
 • 29.-30.10. podzimní prázdniny

ČESKÝ  JAZYK

 • stavba slova, pravopis vyjmenovaných slov
 • psaní předpon a předložek
 • PS: přepis , opis vět
 • Čtení:  19.10. třídní přehlídka v recitaci vlastní básně na téma: "PODZIM" + zápis v deníku
MATEMATIKA 
 • procvičování +, - ,  samostatné řešení SÚ
 • písemné násobení a dělení jednociferným dělitelem + se zbytkem
 • diagramy, ověřujeme správnost řešení na kalkulačce
 • G: rýsujeme kolmice. které prochází daným bodem + DÚ
ANGLICKÝ  JAZYK 
 • "HAPPY  FAMILIES" - slovní zásoba - znát a umět psát
 • gramatika: přivlastňovací zájmena - my, your, his, her
 • HW: čtení a psaní číslovek do 100
 • prezentace - Project: "My family tree"
VV + PČ   PŘÍRODOVĚDA   kam jsme došli :  12.10. Dřeviny, jabloň, rybíz   (učit zápis v sešitě),   str. 12 - 13 VLASTIVĚDA   kam jsme došli :   12.10. Téma :  kníže Václav a Boleslav, románský sloh str. 11 - 13 Zápis v sešitě - učit se ! Doporučení : připravovat se průběžně na hodiny Vl. a Př., bude toho více než v prvouce. !!! Hezký  víkend.   Ďugová  

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M VL AJ
Úterý ČJ M ČT Tv
Středa AJ ČJ M ČJ sloh
Čtvrtek ČJ M AJ Vv Vv
Pátek MG ČT VL Tv Hv
...........................................................................................................................................................................

Fotogalerie 2016/2017

 

 
 
Aktuality