4. ročník

"L E D E N"

CO  NÁS  ČEKÁ 
 • 31. 1. pololetní vysvědčení, školní kolo v recitaci - výuka do 12,15h
 • 1. 2.  pololetní prázdniny

ČESKÝ  JAZYK

 • slovesa - slovesné tvary, infinitiv, pravopis koncovek, mluvnické kategorie
 • PS: přepis, opis vět
 • Čtení: KLÍČ k příběhům s detektivní zápletkou - zahraniční autoři, povídání o práci detektivů - jejich schopnosti k řešení případů, vyrábíme ANONYM
MATEMATIKA 
 • řešíme grafy - tvorba, zápis
 • pamětné a písemné + , - , řešíme slovní úlohy s neznámou
 • písemné násobení a dělení + dělení se zbytkem, dělení a násobení 10,100,1000
 • G:  konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost
ANGLICKÝ  JAZYK 
 • "ZOO" -lekce 4
 • slovní zásoba - znát a umět psát - připravovat se z hodiny na hodinu
 • fráze:
 • gramatika: porovnávání přídavných jmen (A frog is smaller than a lion.), They´re x They aren´t
 • pracovní sešit str. 35
 • D.Ú. prac. sešit str.35 - popiš plánek ZOO
 • 21.1.2019 nás čeká pololetní písemná práce z lekcí 1 - 4.
VV + PČ
 •  téma : ZIMA - těžítko se zimní krajinou, pohádka Z mechu a kapradí ...
 • technika tisku - "Co nosíme v kabelce/tašce", výtvarná práce na soutěž:"Kostely, kostelíky a kapličky v Beskydech"
 • nosit kulaté krabičky od sýrů
  PŘÍRODOVĚDA   kam jsme došli :  18.1. Jednotky - hmotnost, objem, čas, teplota str.  31 - 36 Neživá příroda     str. 37-39    (vzduch, voda) (učit se zápis )  VLASTIVĚDA   kam jsme došli :   18.1. Téma :   husitské války, král Jiří z Poděbrad str.  36-39,  41-42 (učit se zápis)   Doporučení : připravovat se průběžně na hodiny Vl. a Př. !!! Hezký  víkend .      Ďugová  

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M VL AJ
Úterý ČJ M ČT Tv
Středa AJ ČJ M ČJ sloh
Čtvrtek ČJ M AJ Vv Vv
Pátek MG ČT VL Tv Hv
...........................................................................................................................................................................

Fotogalerie 2016/2017

 

 
 
Aktuality