Dny volna – 21. a 22. prosince 2020

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Vážení rodiče a milé děti,

Vláda České republiky dne 14. 12. 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škola a školních družin.

MŠMT pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

 

Žákům se ve volných dnech školní stavování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními.  Pokud budete chtít odebírat oběd ve dnech 21. a 22. prosince, můžete si oběd nahlásit jako cizí strávníci na email jídelna.dobratice@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 558 111 381.

 

Velmi děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.

V Dobraticích 16. 12. 2020

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

 

Aktuality