Informace k zahájení provozu školy od 4. ledna 2021

Vážení rodiče a milé děti,

na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 bude od pondělí 4. 1. 2021 zahájena prezenční výuka pouze pro 1. ročník a 2. ročník. Na distanční výuku přechází od pondělí 4. prosince 2021 –  3. ročník, 4. ročník a 5. ročník. Do 3. 1. 2021 Vám třídní učitelé zašlou rozvrh hodin distanční výuky.   

 • Organizace provozu od 4. ledna 2021 pro prezenční výuku:

Příchod ke škole a pohyb před školou:

Abychom minimalizovali velké shromáždění žáků, jsou vymezeny 3 stanoviště. Každé stanoviště bude označeno dle ročníků:

 • 1.
 • 2. A
 • 2. B

Časy srazu žáků před školou:

Je nutné zajistit příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd, proto stanovujeme časy srazu žáků:

 • 1. – v 7:35 hod.
 • 2. B – v 7:40 hod.
 • 2. A – v 7:45 hod.

Vstup do budovy školy:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 3 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 Ve třídě:

 • V každé třídě se bude větrat (nejméně jednou za hodinu minimálně 5 minut).

 Vzdělávací aktivity 1. stupně

 • Vzdělávání bude probíhat dle daného rozvrhu.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. V hodinách hudební výchovy a tělesné výchovy bude náhradní program.

Družina

 • Ranní školní družina bude od 6:30 hod., ale žáci budou pod dozorem v samostatných třídách.
 • Odpolední provoz družiny:
 • oddělení – 1. roč.
 • oddělení – 2. A roč.
 • oddělení – 2. B roč.
 • provoz odpolední družiny bude do 16:30 hodin.

Školní stravování

Žáci se budou stravovat ve školní jídelně dle časového harmonogramu tak, aby nedocházelo ke kontaktu s další skupinou. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají. Při stravování budou rozmístěním židlí u stolů zajištěny rozestupy jako ve třídě. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují běžná hygienická pravidla. Po jídle odcházejí žáci společně do družiny nebo domů.

 • Žáci 1. ročníku a 2. ročníku budou k 4. 1. 2021 přihlášeni ke stravování. V případě odhlášení obědu je nutno odhlášku provést na email jídelna.dobratice@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 558 111 381.

 

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy přeji nám všem pohodový rok a hodně zdraví. Velmi děkuji za naši školu za pomoc, spolupráci a přízeň.

V Dobraticích 29. 12. 2020

 

Mgr. Karla Peterková 

ředitelka školy

 

Aktuality