Informace k zahájení školního roku 2020/ 2021

Vážení rodiče,

prázdniny pomalu končí a 1. září naše mateřská školka přivítá Vaše děti na které se už těšíme 🙂

Vzhledem k mimořádným opatřením spojeným s COVID 19 se budou v mateřské škole rodiče dětí moci pohybovat pouze v šatnách s ochranou rouškou na obličeji. Do třídy rodiče nebudou moci vstupovat. Po vstupu do mateřské školy bude potřeba, aby si rodiče desinfikovali ruce připraveným prostředkem a děti před vstupem do třídy řádně umyly ruce mýdlem a vodou.

Společné akce rodičů s dětmi, které jsou naplánovány pro tento školní rok 2020/2021 ve vnitřních prostorách  se nebudou konat. Po uvolnění mimořádných opatření Vás o jejich konání budeme informovat.

Na základě hygienických pravidel pro provoz MŠ budeme požadovat od lékaře potvrzení zdravotního stavu u dítěte s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (zelená rýma ) včetně alergií (senná rýma).

Děti si zuby po jídle nebudou umývat a proto není nutné nosit zubní kartáčky ani zubní pastu.

Co si mám na začátku školního roku přinést?

– plastový hrníček na pití (podepsaný)

– celé balení papírových kapesníčků

– 1 ks podložky do postýlky ( pro děti, které se občas počurávají)

Jaké oblečení?

Každé dítě má v šatně svou skříňku, do které se ukládají věci, v nichž přišlo z domova. Ve skříňce by dítě mělo mít každý den náhradní kalhotky, ponožky, tričko, tepláčky nebo kraťasy podle počasí. Oblečení na zahradu nebo procházku by mělo mít spíše starší, pohodlné. Obuv ( tenisky, gumáky v zimním období sněhule).

Děti, které ve školce spí si v pondělí pověsí pyžamka (podepsané)  do třídy na věšáky označené jejich značkou. Pyžama se v pondělí přinášejí čistá a v pátek si je odnášejí domů.

Do třídy je dobré mít také pohodlné a starší oblečení a papučky, které si dítě dokáže samo obléct a obout. Protože často pracujeme s barvami a dalšími materiály, kterými se děti mohou ušpinit. Mějte prosím na paměti, že dítě by se mělo soustředit na práci, nikoliv na to, aby se neušpinilo a nemuselo se strachovat…co tomu řekne maminka.

Věci by měly mít podepsané – děti jsou malé a některé své věci nepoznají. Při odchodu domů z MŠ prosím zkontrolujte, zda-li je prádlo použitelné na druhý den.

Vážení rodiče, věříme, že budeme dobrými partnery, kteří Vám pomohou doplnit rodinnou výchovu a že navážeme výbornou spolupráci ku prospěchu dětí.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v září – Na shledanou !

Lenka Martiníková 🙂

učitelka MŠ

 

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti,

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 6:30 hodin.  Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školní budovy, ale rodičům dětí z mateřské školy bude umožněn vstup do šaten pouze v rouškách.

Vše níže uvedené informace vycházejí z doporučení MŠMT, ze specifických podmínek a možností naší školy, z komunikace se všemi zaměstnanci školy a se zřizovatelem.

 

Obecné informace k provozu školy:

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy mateřské školy.
 • Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu dětí ve třídách a odděleních.
 1. Hygienická pravidla:
 2. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest – rýma), nesmí do školy vstoupit.
 3. Po příchodu do budovy školy si každé dítě důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, ruce si osuší ručníkem (případně jednorázovým ručníkem),  popřípadě provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu svého pobytu v mateřské škole.
 4. Každé dítě bude mít s sebou na den aspoň 1roušku a sáček na uložení roušky.
 5. Dítě je povinno dodržovat stanovená hygienická pravidla
 6. Vyučující dbají ve třídách na pravidelné větrání prostoru.
 7. Děti mají k dispozici dezinfekci na každé chodbě a při vstupu do ttřídy.
 8. Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.
 9. Toalety:
 10. Na toalety odcházejí jednotlivě.
 11. Následně si umyjí ruce, osuší a použijí dezinfekci.

 

Školní stravování

Děti se budou stravovat ve školní jídelně dle časového harmonogramu tak, abychom minimalizovali kontakt většího počtu dětí. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají. Před vstupem do jídelny si každé dítě umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. Jinak se dodržují běžná hygienická pravidla. Po jídle odcházejí děti do třídy nebo domů.

Opatření mohou být upravena či změněna v závislosti na pokynech MŠMT, MZd, příslušné hygienické stanice, případně zřizovatele a vedení školy.

 V Dobraticích 28. 8.  2020

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

 

Aktuality