Metodika pro nařízení karantény ve školách

Vážení zákonní zástupci, 

v příloze zasílám k nahlédnutí metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízení v souvislosti s onemocněním covid-19, a prosím, věnujte mu trochu svého času a zvažte u svého dítěte intenzivnější ochranu dýchacích cest, která z manuálu vyplývá pro případ jak se karanténě vyhnout.

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

Příloha: Metodika pro nařízení karantény

Aktuality