O školce

Mateřská škola ve Vojkovicích se nachází ve středu obce hned u hlavní silnice na Frýdek – Místek. MŠ se nachází v adaptovaném rodinném domě č. 17. Prostory zde byly malé, proto zde byla donedávna jednotřídní MŠ. V roce 2013 prošla MŠ celkovou rekonstrukcí. Bylo také upraveno podkroví tak, že zde vznikla nová herna a stálá ložnice. Po rekonstrukci se navýšila kapacita MŠ na 38 dětí. Od  školního roku 2014 – 2015 zde máme provoz ve dvou třídách.  Při modernizaci MŠ se také rozšířila školní kuchyně. Byla moderně vybavena konvektorem, profesionálními roboty, myčkou a novým nábytkem. V kuchyni nám přibyla pomocná kuchařka. Děti mají k dispozici velkou školní zahradu, která také prošla v roce 2010 rekonstrukcí.

Školní rok 2018/2019

Mateřská škola je plně naplněna – 38 dětí

 • 1. třída – Kuřátka – (18 dětí ) – tř. uč. – Mgr. Kateřina Řehová
 • 2. třída – Koťátka – (20 dětí) – tř. uč. – Helena Karpecká, Bc. Jana Křístková

První třídu Kuřátka navštěvují děti 2 – 4 leté. Tato třída je umístěna v prvním podlaží MŠ a je vybavena tak, aby odpovídala potřebám dětí těchto věkových skupin

Druhou třídu Koťátka navštěvují děti 4 – 6 leté. Třída Koťátek je umístěna ve druhém podlaží. Děti přecházejí po schodech na jídlo do jídelny a také do šatny. Na výtvarné činnosti využívají děti dolní pracovnu a také na tělovýchovné aktivity využívají jednou týdně velkou hernu v prvním podlaží.

Ranní scházení a odpolední rozcházení dětí probíhá v prvním podlaží. Činnosti v této třídě jsou zaměřeny na vytváření a rozvíjení kompetencí dětí tak, aby byly čím dál více samostatné a připravené se vzdělávat na základní škole.

Vzdělávací program školy – „Z pohádky do pohádky“

Na jeho základě jsou vytvořeny Třídní vzdělávací programy na jednotlivé třídy:

 • září – Já a moji kamarádi
 • říjen – Koulelo se červené jablíčko
 • listopad – Podzimní mlhy a tajemné pohádky
 • prosinec – Ten vánoční čas
 • leden, únor – V království ledové královny
 • březen, duben – Co všechno musí udělat jaro
 • květen – Teplo je, léto je, každý se raduje
 • červen – My rádi cestujeme a objevujeme
 • červenec – Podíváme se za indiány

Vnitřní režim – uspořádání dne

První třída

Ranní blok:

 • 6:30 – 8:15        scházení dětí, spontánní hrové a pohybové aktivity, individuální práce s dětmi, hygiena

Dopolední blok:

 • 8:15 – 11:15        svačina, hygiena, didakticky zacílené činnosti, převlékání, pobyt venku

Odpolední blok:

 • 11:15 – 11:45      hygiena, oběd
 • 11:45 – 12:00    hygiena – čištění zubů, převlékání
 • 12:00 – 14:15    odpočinkové činnosti, náhradní klidové činnosti, individuální práce s dětmi, převlékání, hygiena
 • 14:15 – 16:00    svačina, spontánní hrové a pohybové aktivity, rozcházení dětí

Druhá třída

Ranní blok:

 • 6:30 – 8:35        scházení dětí, spontánní hrové a pohybové aktivity, individuální práce s dětmi, hygiena

Dopolední blok:

 • 8:35 – 11:35       svačina, hygiena, didakticky zacílené činnosti, převlékání, pobyt venku

Odpolední blok:

 • 11:35 – 12:00     hygiena, oběd
 • 12:00 – 12:15    hygiena – čištění zubů, převlékání
 • 12:15 – 14:15    odpočinkové činnosti, náhradní klidové činnosti, individuální práce s dětmi, převlékání, hygiena
 • 14:15 – 16:00   svačina, spontánní hrové a pohybové aktivity, rozcházení dětí

 

 
Aktuality