Celoroční plán práce

Celoroční plán práce 2019 / 2020

 Září

 • slavnostní zahájení nového školního roku – 2. 9. 2019
 • postupná adaptace nově příchozích dětí (dle jejich potřeb)
 • členská schůze Rady rodičů – 19. 9. 2019 od 16 hod v mateřské škole

Říjen

 • zahájení kroužku angličtiny – 1. 10. 2019
 • Drakiáda na kopci u Harendy – 10. 10. 2019
 • návštěva kamarádu – 1. třída ZŠ Dobratice v dopoledních hodinách

Listopad

 • opékání brambor na střelnici – 6. 11. 2019 v dopoledních hodinách
 • přezkoušení individuálního vzdělávání – 14. 11. 2019
 • vánoční pracovní dílna rodičů s dětmi – 21. 11. 2019 od 15:30 v mateřské škole
 • náhradní termín přezkoušení individuálního vzdělávání – 28. 11. 2019

Prosinec

 • Česko zpívá koledy – ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 11. 12. 2019
 • vánoční nadílka v MŠ – 16. 12. 2019 – v dopoledních hodinách – Jarmark ve spolupráci se ZŠ     Dobratice – 17. 12. 2019
 • vánoční prázdniny – 23. 12. 2019 – 3.1. 2020
 • Mikulášská nadílka – 5. 12. 2019 od 16 hod v MŠ
 • Česko zpívá koledy – ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 11. 12. 2019
 • vánoční nadílka v MŠ – 16. 12. 2019 – v dopoledních hodinách
 • Jarmark ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 17. 12. 2019
 • vánoční prázdniny – 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Leden

 • členská schůze Spolku rodičů – 16. 1. 2020
 • 4. zimní olympijské hry – sportovní odpoledne v tělocvičně ZŠ Dobratice – 23. 1. 2020

Únor

 • lyžařský kurz –  10. 2. –  14. 2. 2020
 • Jarní prázdniny –  24. 2. – 1.3. 2020

Březen

 • dětský karneval ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 6. 3. 2020
 • beseda s knihovnicí v místní knihovně v dopoledních hodinách
 •  velikonoční pracovní dílna rodičů s dětmi – 26. 3. 2020

Duben

 • zápis do 1. třídy – 2. 4. 2020
 • Velikonoční prázdniny – 9. 4. 2020

Květen

 • oslava Dne matek – 7. 5. 2020 od 16. 00 hod v MŠ
 • turistika rodičů s dětmi ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 8. 5. 2020
 • zápis do MŠ v termínu od 5. 5. 2020
 • členská schůze Rady rodičů + smažení vaječiny na školní zahradě – 21. 5. 2020 od 16.00              hod

Červen

 • Dětské radovánky ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 5. 6. 2020
 • celodenní výlet – 16. 6. 2020
 • lavnostní rozloučení s předškolními dětmi – 30. 6. 2020

 
Aktuality