Celoroční plán práce

Celoroční plán práce 2018/2019

 • Září – slavnostní zahájení nového školního roku – 3. 9. 2018
  – postupná adaptace nově příchozích dětí (dle jejich potřeb)
  – členská schůze Rady rodičů – 20. 9. 2018 od 16 hod v mateřské škole
 • Říjen – Drakiáda na kopci u Harendy – 11. 10. 2018
  – zahájení kroužku angličtiny – 2. 10. 2018
  – návštěva kamarádů – 1 třída ZŠ Dobratice v dopoledních hodinách
 • Listopad – opékání brambor na střelnici – 7. 11. 2018 v dopoledních hodinách
  – přezkoušení individuálního vzdělávání – 15. 11. 2018
  – vánoční pracovní dílna rodičů s dětmi – 22. 11. 2018 od 15:30 v mateřské škole
  – náhradní termín přezkoušení individuálního vzdělávání – 29. 11. 2018
 • Prosinec – Mikulášská nadílka – 6. 12. 2018 od 16 hod v MŠ
  – Česko zpívá koledy – ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 12. 12. 2018
  – Jarmark ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 19. 12. 2018
  – vánoční nadílka v MŠ – 18. 12. 2018 – v dopoledních hodinách
  – vánoční prázdniny – 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018
 • Leden – členská schůze Spolku rodičů – 17. 1. 2019
  – 3. zimní olympijské hry – sportování odpoledne v tělocvičně ZŠ Dobratice – 24. 1. 2019
 • Únor – lyžařský kurz – 11. 2. – 15. 2. 2019
  – Jarní prázdniny – 18. 2. – 22. 2. 2019
  – Den otevřených dveří v ZŠ Dobratice – 26. 2. 2019
 • Březen – dětský karneval ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 8. 3. 2019
  – beseda s knihovnicí v místní knihovně – 28. 3. 2019 v dopoledních hodinách
 • Duben – zápis do 1. třídy – 4. 4. 2019
  – velikonoční pracovní dílna rodičů s dětmi – 11. 4. 2019
  – Velikonoční prázdniny – 18. 4. – 22. 4. 2018
 • Květen – oslava Dne matek – 7. 5. 2019 od 16. 00 hod v MŠ
  – turistika rodičů s dětmi ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 8. 5. 2019
  – zápis do MŠ v termínu od 2. 5. 2019
  – členská schůze Rady rodičů + smažení vaječiny na školní zahradě – 30. 5. 2019 od 16.00 hod
 • Červen – Dětské radovánky ve spolupráci se ZŠ Dobratice – 7. 6. 2019
  – celodenní výlet (v termínu od 10. 6. – 14. 6. 2019)
  – slavnostní rozloučení s předškolními dětmi – 28. 6. 2019

 
Aktuality