Dokumenty

 • Školní řád 2018/2019
 • Žádost o ukončení předškolního vzdělávání
 • Kritéria pro přijetí:

 • Děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou k 31. 8. 2017 věk 5 let.
 • Děti s celodenní docházkou ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9….), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 • Děti s omezenou délkou docházky ve věku od 3 do 5 let (k 1. 9. …), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
 • Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. .) v případě, kdy počet dětí v obou třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet 38 dětí, a to v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.
 • Dítě se sourozencem, který již navštěvuje MŠ.
 • Děti s trvalým pobytem.
 • Hodnocení splnění kritérií a postup při sestavování pořadí:

Přijaty budou děti v pořadí podle počtu získaných bodů do vyčerpání počtu aktuálních volných míst pro přijetí.

Bodové hodnocení jednotlivých kritérií:

 • Kritérium 1:               100 bodů bez ohledu na datum narození.
 • Kritérium 2:               Základ 50 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • Kritérium 3:               Základ 30 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • Kritérium 4:               Základ 20 bodů pro nejstarší dítě z této kategorie, každé další v pořadí mínus 1 bod.
 • Kritérium 5:               plus 2 body
 • Kritérium 6:               plus 40 bodů
 
Aktuality