Měsíční plán

      ZÁŘÍ 2019            

 • 2. 9. 2019 slavnostní zahájení nového školního roku, postupná adaptace nově    

                                 příchozích dětí dle jejich potřeb

 • 11. 9. 2019 ředitelské volno z důvodu opravy elektrické energie
 • 16. 9. 2019 ředitelské volno z důvodu opravy elektrické energie
 • 19. 9. 2019 členská schůze Rady rodičů od 16. 00 hod v mateřské škole. Vzhledem k projednávání společných akcí žádáme rodiče, aby si zajistili hlídání svých dětí mimo prostory mateřské školy. Děkujeme.
 • 30. 9. 2019 ředitelské volno z důvodu opravy elektrické energie

      Plánované akce: – činnosti rozvíjející sebeobsluhu dětí

                                        – kooperativní hry na podporu vztahů a vazeb mezi dětmi                     

                                        – polodenní výlety po okolí

ŘÍJEN 2019

 •    7. 10. 2019 – zahájení kroužku anglického jazyka 

 

 • 10. 10. 2019 – Drakiáda na kopci u Harendy od 16. 00 hod.  V případě nepříznivého počasí se akce ruší.              

 

 • 14. 10. 2019 – zahájení plaveckého výcviku, který se bude konat  v     termínu od 14. 10. – 18. 11. 2019 (každé pondělí).

 

Předpokládané organizační zajištění plaveckého výcviku:

    8. 05 hod – odjezd autobusu od mateřské školy

    8. 30 – 10. 00 hod – plavecký výcvik

   10. 30 hod – odjezd zpět do mateřské školy

Připravte svým dětem do batůžku: plavky, sprchový gel, ručník . Vše    řádně označené a kartičku zdravotní pojišťovny. Děkujeme.

 

17. 10. 2019 – návštěva kamarádů v 1. třídě ZŠ Dobratice v dopoledních hodinách v rámci výuky.

18.10. 2019 – fotografování dětí na vánoční přáníčka – viz nabídka p. fotografky (od 9. 00 hod v MŠ)

23. 10. 2019 – Workshop s rodiči na téma „Logopedie a naše děti“ od 16. 00 hod v mateřské škole

29. 10. – 30. 10. 2019 – Podzimní prázdniny – provoz bude vyřešen příští týden, paní ředitelka vydá rozhodnutí.

31. 10. 2019 – Tajemná noc ve spolupráci se ZŠ Dobratice

 

LISTOPAD 2019

14. 11. 2019 – přezkoušení předškolních dětí z individuálního vzdělávání od 15. 00 hod v MŠ

 20. 11. 2019divadelní představení „Čert a Káča“ v podání divadelní společnosti Smíšek od 9. 00 hod. Vybíráme vstupné 40,- Kč na dítě.

 21. 11. 2019 – vánoční pracovní dílna rodičů s dětmi

 od 15.30 hod v mateřské škole

 27. 11. 2019 – divadelní představení „Princ na čočce“ v podání divadelní společnosti Smíšek od 9. 00 hod. Vybíráme vstupné 40,- Kč na dítě.

 28. 11. 2019 – náhradní termín přezkoušení předškolních dětí z individuálního vzdělávání od 15. 00 hod v MŠ

 

 

PROSINEC 2019

 

 • 5. 12. 2019 – Mikulášská besídka v MŠ od 16. 00 hod

 

 • 11. 12. 2019 – Česko zpívá koledy ve spolupráci s OÚ Dobratice před prostranstvím obecního úřadu

 

 • 16. 12. 2019 – vánoční nadílka hraček v MŠ v dopoledních hodinách

 

 • 17. 12. 2019 – vánoční Jarmark ve spolupráci se ZŠ Dobratice od 16. 30 hod v základní škole

 

 • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2019 – vánoční prázdniny – MŠ uzavřena

 

LEDEN 2020

 

 • 16.1. 2020 – Členská schůze Rady rodičů od 16. 00 hod v mateřské škole

                     

 •  28.1. 2020 – POZOR – ZMĚNA TERMÍNU (z důvodu obsazenosti tělocvičny)  4. zimní olympijské hry –   sportovní odpoledne rodičů s dětmi od 16. 00 hod v tělocvičně ZŠ Dobratice

 

        Plánované akce:   – seznámení dětí s tříkrálovou tradicí

                                        – péče o zvěř v zimním období

                                        – využití sněhové nabídky k sportovním aktivitám, jízdě na lopatách

                                        – sledování zimního počasí

                                        – pokusy a experimenty se sněhem a ledem

                             

 

 

                      

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

                     

 

 

                       

 

                        

                          

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktuality