Sada opatření pro školy od 12. 10. – 30. 10. 2020

Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 se:

 • Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské školy.
 • Od 9. října 2020 se zakazuje výuka plavání. V úterý 13. 10. nepojedeme na bazén, žáci se učí podle rozvrhu.
 • V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:
  pro mateřské školy se stávající režim nemění,
  u 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • Kroužky zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků na zájmovém vzdělávání (kroužky).
 • Školní družiny fungují i nadále za podmínek stanovených Manuálem.

Zařízení školního stravování musí s účinností od 9. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády:

 • Jedná se především o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
 • Současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

9. 10. 2020

Aktuality