O družině

Školní družina

 • Školní družina ZŠ a MŠ Dobratice 58, 739 51 Dobrá
 • Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 6:30 hod. do začátku vyučování po jeho skončení do 16:30 hodin.
 • Režim dne ŠD:
 1. Ranní družina:
  6:30 – 7:30  individuální odpočinkové činnosti; přechod do budovy školy
 2. Odpolední družina:
  11:20 – 12:20  příchod do družiny, hygiena, oběd
  12:20 – 13:00  odpočinkové a relaxační činnosti
  13:00 – 14:45  rekreační a zájmové činnosti
  14:45 – 15:00 spojování oddělení

15:00 – 16:30 příprava na vyučování, společenské aktivity, odchody žáků

INFORMACE PRO RODIČE

 • (Školní rok 2020/2021)

Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době mezi 13:00 – 14:45 hod. Abychom mohli tuto činnost dětem plnohodnotně dopřát, doporučujeme je vyzvedávat ze ŠD v době mimo tuto uvedenou dobu.

V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce v zavedeném deníčku školní družiny.

Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.

 • Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č.201332677/0600 ; variabilní symbol je číslo přidělené vedoucí vychovatelkou ŠD, které  obdržíte u zápisu v první polovině měsíce září 2020.

 • Cena je 500 Kč za pololetí.
 • Celý školní rok bude stát 1000 Kč.

Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

 • převlečení a přezutí na pobyt venku – podle uvážení rodičů, pláštěnku,
 • svačinku pro děti, které zůstávají až do konce provozní doby ŠD,
 • 1 celé balení papírových kapesníčků.

Vychovatelky ŠD ZŠ Dobratice

 • I. oddělení – 1. ročník + 2. B ročník
  Vedoucí vychovatelka: Mgr. Sylva Bednářová
 • II. oddělení – 2. A ročník + 3. ročník

Vychovatelka: Mgr. Veronika Cyroň

 • III. oddělení – 4. ročník + 5. ročník

Vychovatelka: Petra Badová