I. oddělení

DUBEN – „Putování po České republice“

Název činnosti Výchovně vzdělávací strategie

 

Klíčové kompetence

 

Tematické okruhy

 

Průřezová témata

 

Způsob hodnocení
Na vycházkách si povídáme o práci policie a o porušování zákona, prevence.

Navrhujeme propagační plakát s tématem NE alkoholu a drogám.

Dramatická hra.

Beseda, komunitní kruh,

výtvarné činnosti, praktické činnosti, vyprávění, dramatizace.

 

 

1,4

 

1,4,5

 

3,4,6

Místo, kde žijeme Osobnostní a sociální

Etická výchova

Multikulturní výchova

Společná diskuse

Hodnocení

skupinové

práce

Pozorováním

Společně tvoříme příběh o pouti stokoruny, ptáme se, odkud vyšla, kam se dostala, co zažila, jak byla využita.

Besedujeme o tom, co je to plýtvání (jídlem, penězi, energii), ptáme se, jak můžeme ušetřit (peníze, jídlo, energii).

Hrajeme si na prodávající a kupující.

Beseda, komunitní kruh,

vyprávění, výtvarné činnosti, praktické činnosti.

Estetické činnosti, tematické činnosti

Relaxace.

 

1,3

 

 

4,5

 

 

1,3,6

Lidé kolem nás Osobnostní a sociální

výchova

Etická výchova

Multikulturní výchova

 

Společná diskuse

Vyhodnocení

Výtvarné a pracovní  činnosti. Hodnocení práce dětí rodiči.

Pozorováním

 

Prohlížíme si fotografie známých i neznámých lidí, hledáme rozdíly pro jednotlivá věková období.

Vyprávíme si nejzajímavější příhody z našeho raného dětství a malujeme ho.

Vyprávění, besedování, práce s fotografii, tematické hry,

Výtvarné a praktické činnosti.

Relaxace.

 

 

 

1,3,4

 

 

1,3,5

Lidé a čas Osobnostní a sociální

výchova

Multikulturní výchova

Etická výchova

Společná diskuse

pozorování

Společné hodnocení

skupinové práce.

 

 

Na vycházce pozorujeme náš strom, zda se již v tomto ročním období mění, srovnáváme s dřívějšími informacemi.

Sbíráme náměty, jak zlepšit

 

 Procházky po okolí,

prohlížení encyklopedii,

práce na pc, praktické činnosti.

Relaxace.

 

3,5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody Environmentální výchova Pozorování.

Sdílení informací.

Hodnocení výstavky dětmi.