Personál

Vedoucí vychovatelka:

  • Mgr. Sylva Bednářová – I. oddělení

Vychovatelka:

  • Mgr. Veronika Cyroň – II. oddělení
  • Petra Badová – III. oddělení
  • Lucie Bezručová – asistent pedagoga