O jídelně

V naší ŠJ se momentálně stravuje 42 dětí z MŠ, 92 žáků ZŠ , 23 zaměstnanců a 16 cizích strávníků.

 

  • Ceny stravného:

 

Kategorie   Přesnídávka     Oběd     Svačina     Celkem
MŠ celodenní 2-6 let                    8 Kč                   20 Kč                    7 Kč                    35 Kč
       polodenní                    8 Kč                   20 Kč                    28 Kč
MŠ celodenní 7 let                    8 Kč                    22 Kč                   7 Kč                    37 Kč
        polodenní                    8 Kč                    22 Kč                    30 Kč
ZŠ 7-10 let                    23 Kč                    23 Kč
ZŠ 7 – 10 let /v době nemoci/                    51 Kč                     51 Kč
ZŠ 11 – 14 let                    25 Kč                    25 Kč
ZŠ 11-14 let /v době nemoci/                    53 Kč                    53 Kč

 

  • Stravné se odhlašuje denně do 7.00 hodin!!

 

  • Platba obědů:

Obědy se platí inkasem – prostřednictvím bankovních účtů. Termín platby je 15. den v měsíci. Obědy se platí zpětně, tzn. za září v říjnu atd.

V případě neprovedení inkasa (nedostatek peněz na účtu apod.), je nutno zaplatit jednorázově na bankovní účet, popř. hotově v kanceláři ŠJ.

Číslo účtu: 201332677/0600   GE Money Bank

Pokud se Vaše dítě stravuje v ŠJ a onemocní, je nutno stravu ihned odhlásit. Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci. Pokud stravu neodhlásíte, je účtovaná plná cena stravného (cena stravy + režie). Neodhlášená a neodebraná strava je účtována a není za něj náhrada.

 

  • U základní školy je první a poslední den školního roku oběd automaticky odhlášen. Kdo chce oběd, musí si jej nahlásit!