Jídelní lístek

Jídelní lístek je k dispozici v jídelně, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. a tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

Informace pro strávníky

 

Finanční normativy:

 Kategorie   Přesnídávka     Oběd     Svačina     Celkem
MŠ celodenní 2-6 let                    8 Kč                   21 Kč                   8 Kč                    37 Kč
       polodenní                    8 Kč                   21 Kč                    29 Kč
MŠ celodenní 7 let                    8 Kč                    23 Kč                   8 Kč                    39 Kč
        polodenní                    8 Kč                    23 Kč                    31 Kč
ZŠ 7-10 let                    25 Kč                    25 Kč
ZŠ 7 – 10 let /v době nemoci/                    54 Kč                     54 Kč
ZŠ 11 – 14 let                    27 Kč                    27 Kč
ZŠ 11-14 let /v době nemoci/                    56 Kč                    56 Kč

cizí strávník                                                                                     65 Kč

Pokud se Vaše dítě stravuje ve školní jídelně a onemocní, je nutno vzít na vědomí následující:

  • První den nemoci je možno vzít oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu stravy. V dalších dnech bude za oběd účtována vyšší finanční částka – dle ceníku ŠJ.
  • Pokud v době nemoci Vašeho dítěte nebudete mít o obědy zájem, je nutno obědy ihned odhlásit.
  • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
  • Z hygienických důvodů momentálně nelze první den nemoci vydávat oběd do jídlonosiče, pouze do jednorázových jídelních boxů. Cena za jídelní box činí 7,- Kč a bude připočtena ke stravnému.

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek2.php?idzar=71&lang=CZ