Jídelní lístek

Jídelní lístek je k dispozici v jídelně, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. a tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

Informace pro strávníky

 

Finanční normativy:

 Kategorie   Přesnídávka     Oběd     Svačina     Celkem
MŠ celodenní 2-6 let                    8 Kč                   20 Kč                    7 Kč                    35 Kč
       polodenní                    8 Kč                   20 Kč                    28 Kč
MŠ celodenní 7 let                    8 Kč                    22 Kč                   7 Kč                    37 Kč
        polodenní                    8 Kč                    22 Kč                    30 Kč
ZŠ 7-10 let                    23 Kč                    23 Kč
ZŠ 7 – 10 let /v době nemoci/                    51 Kč                     51 Kč
ZŠ 11 – 14 let                    25 Kč                    25 Kč
ZŠ 11-14 let /v době nemoci/                    53 Kč                    53 Kč

Pokud se Vaše dítě stravuje ve školní jídelně a onemocní, je nutno vzít na vědomí následující:

  • První den nemoci je možno vzít oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu stravy. V dalších dnech bude za oběd účtována vyšší finanční částka – dle ceníku ŠJ.
  • Pokud v době nemoci Vašeho dítěte nebudete mít o obědy zájem, je nutno obědy ihned odhlásit.
  • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

 

 

 

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek2.php?idzar=71&lang=CZ