Zahájení distanční výuky od 14. 10. – 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v době od 14. 10. – do 1. 11. 2020. Ve středu 14. 10. žáci přecházejí na distanční výuku a pojedeme v podobném režimu jako na jaře.

  • Veškeré informace budou uvedené v aktualitách na stránkách školy zsdobratice.cz, na stránce třídy nebo Vašich emailech. Veškeré informace k online výuce budou na stránkách https://www.zsdobratice.cz v záložce PRO ŽÁKY A UČITELE – TŘÍDY nebo budou mít informace zadávány prostřednictvím svých emailů na základě dohody se svým třídním učitelem. Pro konzultaci s učiteli v době ON-LINE VÝUKY můžete každý den využít jejich kontakty a komunikovat s nimi o domácích úkolech, problémech s učivem nebo jenom sdílet Vaše úspěchy.
  • Samozřejmě pro konzultaci můžete kdykoliv kontaktovat ředitele školy reditelkadobratice@seznam.cz , tel. 605017978. Zaměříme se na hlavní předměty (ČJ, M, AJ, Prv, VL, Př). V průběhu týdne se bude aktualizovat probírané učivo.
  • Ošetřovné zasíláme online – zájemci  o tiskopis pište na adresu: reditelkadobratice@seznam.cz

Školní stravování

  • V době distanční výuky si mohou žáci odebírat oběd za dotovanou cenu. Podmínkou je donést jídlonosič den předem do MŠ Dobratice. V případě, že je oběd nahlášen a není dodán jídlonosič den předem, bude oběd vydán do jednorázového jídelního boxu za 7Kč. Z důvodu hygienických opatření musí být jídlonosič v tzv. jednodenní karanténě.
  • Od středy 14. 10. 2020 jsou žákům 1. stupně odhlášeny obědy, ale od 15. 10. 2020 je možné už obědy odebrat za stanovených podmínek.
  • V týdnu od 26.10. 2020 do 30.10.2020 – období prázdnin – obědy nelze odebírat.
  • Výdej obědů bude v době: od 12:00 – 12:30 hodin v Mateřské škole Dobratice.

 

Školní družina

  • Ve školní družině se od 14. 10. – do 1. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků. Doporučení a odkazy na mimoškolní aktivitu a odpolední činnost budou aktualizovány na stránce školní družiny.

Věřím, že všechna přijatá opatření a nabídnutý způsob on-line výuky přispěje ke zkvalitnění domácího vyučování a pomůže nám všem překlenout toto složité období.

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem brzký návrat do běžného života.

 

V Dobraticích 13. 10. 2020

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

Aktuality