Zápis k povinné školní docházce

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proběhne zápis bez přítomnosti dětí, a to v období od 1. dubna – do 30. dubna 2021. Formuláře o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou připraveny k vytištění na stránkách školy www.zsdobratice.cz a další bližší informace budou rovněž zveřejněny na stránkách školy.

Vzhledem k stávajícím okolnostem prosíme o využití jedné z možností dodání žádosti:

 1. Vhozením do schránky školy u hlavních dveří v období mezi 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021. V tomto případě doporučujeme následně ověřit (telefonicky či e-mailem), že jsme žádost skutečně zaregistrovali – tel. 725 617 082 nebo e-mail: reditelkadobratice@seznam.cz.
 2. Elektronicky – do datové schránky (vk9mcre) školy v období mezi 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021,  nutný elektronický podpis! Nestačí obyčejný e-mail s přílohou!
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – kontakt: reditelkadobratice@seznam.cz
 4. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 1. 4. 2021 a nejpozději 30. 4. 2021 – adresa: ZŠ a MŠ Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 51 Dobratice58.

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.

Jakou přílohu žádosti je nutno přiložit?

 • kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě
 • žádost k povinné školní docházce

Na žádosti musí být uveden telefonický kontakt, na základě kterého Vám bude zpětně sděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí mít oprávnění dítě zastupovat.

Kolik dětí bude přijato?

 • Pro školní rok 2021/2022 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy.

Podmínkou je splnění kritérií přijetí.

– 1. třída s předpokládaným počtem 26 žáků.

Jaká jsou kritéria?

Přijetí k základnímu vzdělávání:

  1. Dítě s trvalým pobytem v Dobraticích a ve Vojkovicích.
  2. Dítě s odkladem povinné školní docházky.
  3. Dítě narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.
  4. Dítě narozené po 1. 9. 2015 – do 31. 12. 2015.
  5. Dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy.

Jak se dozvíme o rozhodnutí?

 • Na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveří školy bude vyvěšen seznam přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Co musím doložit k žádosti o odkladu povinné školní docházky?

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí o odklad dvě doporučující posouzení (případně dodatečně doloží – do 30. 5. 2021):

 • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
 • odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nejasností o odkladu povinné školní docházky nebo o přijetí k základnímu vzdělávání se obraťte na Mgr. Karla Peterkovou  ředitelku školy – tel. 725617082 nebo email. reditelkadobratice@seznam.cz

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi, zákonnými zástupci a učitelkami zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

Žádost k povinné školní docházce

Zápisní lístek

Žádost o odklad

Desatero pro rodiče

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

Aktuality