Personál

Vedení školy:

 • Mgr. Karla Peterková – ředitelka školy, 558 651 255, 605 017 978
 • Mgr. Ivana Grygarová – zástupce ředitelky, 558 651 255

Ekonomický úsek:

 • Bc. Karin Klesniaková – účetní
 • Petra Badová – referentka, 558 651 255

Pedagogičtí zaměstnanci: 

 • Mgr. Ivana Ďugová – učitelka
 • Mgr. Ivana Grygarová – učitelka
 • Mgr. Marta Mojáková – učitelka
 • Mgr. Hana Beránková – učitelka
 • Mgr. Andrea Znojilová – učitelka
 • Lucie Bezručová – asistentka pedagoga
 • Bc. Silvie Pšenicová – asistentka pedagoga

 

Školní družina:

 • Mgr. Sylva Bednářová – vedoucí vychovatelka, I. oddělení
 • Bc. Silvie Pšenicová – vychovatelka, II. oddělení
 • Petra Badová – vychovatelka, III. oddělení

Provozní zaměstnanci:

 • Eva Mikolášová – školnice
 • Barbora Kučová – uklízečka
 • Petr Polínek – topič
 • Petra Badová – správce tělocvičny
 
Aktuality