Dokumenty

Školní řád

Školní řád 2020-2021

Organizace školního roku

 Motto školního roku 2019/2020   „Připravujeme se na výročí školy“

 • První ročník:                   13 žáků (3 chlapci + 10 dívek), třídní učitelka: Mgr. Ivana Bartošová
 • Druhý ročník A:              15 žáků (7 chlapců + 8 dívek), třídní učitelka: Mgr. Andrea Znojilová
 • Druhý ročník B:             16 žáků (8 chlapců + 8 dívek), třídní učitelka: Mgr. Marta Mojáková
 • Třetí ročník:                   14 žáků (9 chlapců + 5 dívek), třídní učitelka: Mgr. Ivana Grygarová
 • Čtvrtý ročník:                 16 žáků (4 chlapci + 12 dívek), třídní učitelka: Mgr. Silvie Pšenicová
 • Pátý ročník:                    20 žáků (8 chlapců + 12 dívek), třídní učitelka: Mgr. Hana Beránková
 • Celkem žáků:                94 žáků
 • Školní družina:                87 žáků – nejvyšší kapacita – vychovatelky školní družiny:
 1. oddělení – vedoucí učitelka – Mgr. Sylva Bednářová,
 2. oddělení – Mgr. Veronika Cyroň
 3. oddělení – Petra Badová                                                                                                      

 

Oznámení o nepřítomnosti žáka ve vyučování

Žádost o přijetí – přestup

 
Aktuality