ON-LINE VÝUKA

Vážení rodiče,

pokud bude z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné třídy, poskytne škola pro tyto žáky vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud bude zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. V případě, že nastane tato mimořádná situaci, budeme se snažit, být Vám co nejvíce nápomocni při domácí výuce. Veškeré informace k omline výuce budou na stránkách https://www.zsdobratice.cz v záložce PRO ŽÁKY A UČITELE –  TŘÍDY nebo budou mít informace zadávány prostřednictvím svých emailů na základě dohody se svým třídním učitelem. Pro konzultaci s učiteli v době ON-LINE VÝUKY můžete každý den využít jejich kontakty a komunikovat s nimi o domácích úkolech, problémech s učivem nebo jenom sdílet Vaše úspěchy… Samozřejmě pro konzultaci můžete kdykoliv kontaktovat ředitele školy reditelkadobratice@seznam.cz , tel. 605017978. 

TABULKA PŘEHLEDU ON-LINE VÝUKY PEDAGOGŮ
TŘÍDA PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
1.     
2. A  
2. B  
3.
4.
5.  

V ON-LINE VÝUCE se zaměříme převážně na výuku hlavních předmětů:

  • český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda.

Přesunout výuku do online prostoru je velká výzva pro učitele i rodiče. Pro mnohé je to zcela nová situace a přesto, že se vyrojilo velké množství tipů na užitečné nástroje a pedagogické postupy, je těžké se v nich zorientovat. Proto přicházíme s přehledem volně dostupných zdrojů, které tyto informace nabízejí.

Všechna zmíněná témata či tipy, které jsou Vám k dispozici jak od pedagogických pracovníků naší školy, tak také z různých webových portálů, jsou zde především proto, aby usnadnily práci s hledáním aktivit nebo opakovacích cvičení. Velice si vážíme Vaší úžasné podpory dětí a toho, že v tak těžké a vypjaté situaci vše krásně zvládáte a především komunikujete. Věřím, že všechna přijatá opatření a nabídnutý způsob on-line výuky přispěje ke zkvalitnění domácího vyučování a pomůže nám všem překlenout toto těžké období.

Děkujeme za spolupráci a přeji nám všem brzký návrat do běžného života.

Karla Peterková

ředitelka školy

 
Aktuality