1.A ročník

  Motto šk. r. 2018/2019 “Putování po České republice”

Červen

  • 7. 6. Dětské radovánky – na hřišti od 16:00 hodin.
  • 11. 6. Školní výlet – Baťův kanál – 1. a 2. ročník – odjezd v 6:30 hodin.
  • 12. 6. Soutěž v AJ – Baška.
  • 12. 6. Schůzka s budoucími prvňáčky – od 16:30 hodin.
  • 12. 6. Kurz první pomoci – dopoledne.
  • 14. 6. Atletická olympiáda – Slezská brána – TJ Slezan Frýdek-Místek – dopoledne.
  • 17. 6. – 21. 6. Ozdravný pobyt – Na Čartáku – Hutisko-Solanec.
  • 24. 6. – 28. 6. Výuka do 11:20 hodin.
  • 28. 6. Vysvědčení.

AKTUALITY

 • Vážení rodiče,
 • v pátek 28. 6. 2019 dostanou Vaše děti první velkou odměnu za svou celoroční práci, tak si tento den společně oslavte. My jim přejeme hezké prázdniny a úspěšné dny v novém školním roce 2019/2020. Zároveň bychom Vám rády poděkovaly za velmi dobrou spolupráci v tomto školním roce a přejeme Vám slunečnou a pohodovou dovolenou.
 • p. A. Znojilová, p. Lucka Bezručová a p. K. Peterková

TÝDENNÍ LIST PRVŇÁČKA – 24. 6. – 28. 6. 2019

 • Milý prvňáčku, tento týden Tě čeká poslední týden ve škole. Ve středu pojedeme do Frýdku na prohlídku zámku. V pátek bude vyučování od 7:45 – 8:30 hod. a školní družina končí ve 12:15 hodin.
 • Popros maminku, aby Ti přečetla tento list prvňáčka.
 • Přeji Ti pěkný týden !! 
 • třídní učitelka – Karla Peterková

Probrané týdenní učivo

 • ČJ : Procvičujeme čtení s porozuměním
 • Slabikář – čteme, čteme, čteme-
 • Písanka č. 4 – str. 36
 • M – 17. 6. – 21. 6. 2019– dokončení pracovního sešitu.
 • AJ – slovní zásoba 6. lekce – a towel, a shampoo, a hairbrush, a toothbrush, a duck, a soap
 • Prv – do str. 20

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Kroužky

 • Změna nastala u šachu a pěveckého sboru. Šachy budou v pondělí a pěvecký kroužek ve čtvrtek.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí         Šachy    Včelařský – od 16:00 (vede p. Dvorský)
Úterý       13:45 –14:30

 

Sportovní

     
Středa Keramika            
Čtvrtek   Náboženství     Pěvecký    
Pátek Angličtina – zahájena 9. 11. 2018.   Klub deskových her (jednou za 14 dní)        

Zkratky předmětů:

 • ČJ – český jazyk
 • Čt/Ps – čtení + psaní
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Hv – hudební výchova
 • Pč – pracovní činnosti
 • Vv – výtvarná výchova
 • Tv – tělesná výchova

ROZVRH HODIN

 1. ročník
 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ Čt/Ps M Tv    
Úterý Prv ČJ Čt/Ps M    
Středa M ČJ Čt/Ps Tv    
Čtvrtek AJ ČJ Hv Vv    
Pátek M ČJ Čt/Ps    

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam

FOTOGALERIE

 

 
Aktuality