1. ročník

Motto šk. r. 2020/2021 “Připravujeme se na výročí školy”

AKTUALITY

PŘIHLÁŠENÍ DO MICROSOFT TEAMS

Návod jak se přihlásit – Teams

ARCHIV – ŘÍJEN, listopad

ÚNOR  2021        BŘEZEN  2021 

Děkuji moc všem rodičům za super spolupráci –  masky pro děti na KARNEVAL, foto z mini třídního karnevalu najdete ve fotogalerií.

26.2.  donést tašku na výkresy

1.3. – 5.3.   JARNÍ   PRÁZDNINY

Kam jsme došli (stihli tento týden udělat) :  19.2. 2021

Slabikář :   str. 49    nově – c , C  (všechny tvary – stromový sešit), procvičovat plynulejší čtení (slabiky již plynuleji na sebe navazovat),  čtení slov – souhláskové shluky (vr, dr, vl, … vrata, dráty, vlasy, a další – slova ve slabikáři), dvojhlásky au, ou  + čtení s porozuměním – přečtený text – o čem jsi četl, doplňující otázky , slovo – vytvoř větu ( děláme i ve škole )  

Písanka 3 :   str. 5 a 7  (někteří doma dokončit)  

diktáty –   slov (dvojslabičná, trojslabičná, jména osob, souhláskové shluky), opisy a přepisy – celé věty

Matematika : velký Matýsek  2.díl  – hotovo,    nový  3.díl    str.2/1,2,3     str.  3/1,2,3,4    + procvičovat : číselná řada 11 – 20, psaní čísel, určování počtu – pojem desítka a jednotka, porovnávání  +  procvičovat počítání do 10 , co nejvíce  paměťově !!!

Matematika : malý Matýsek   str. 47/1,2  (někteří dokončit doma)   , příští týden nový – fialový Matýsek

Prvouka :       str. 36/2   ,   37/1,2,3     a    38/1,2   (učit se pojmenovat části dne : ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc)  

Anglický jazyk :    slovní zásoba  NUMBERS  

Hezký víkend a pohodové únorové dny.   Bartošová

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Státní zdravotní ústav – mytí rukou

Při zasílání plateb na účet …. uveďte vždy variabilní symbol, jméno dítěte  a účel platby (  bazén, lyžák, apod.) .

 

ROZVRH HODIN – Rozvrh online výuky

1. ročník

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ/Ps M Čt/Ps Vv    
Úterý Tv ČJ/Ps Čt/Ps    
Středa ČJ/Ps M Čt/Ps AJ    
Čtvrtek ČJ/Ps M Tv Hv    
Pátek M Prv ČJ/Ps Čt/Ps    

 

Kroužky

  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí              
Úterý              
Středa              
Čtvrtek              
Pátek              

 

Zkratky předmětů a vyučující:

 • ČJ – český jazyk – Mgr. Ivana Bartošová
 • AJ – Mgr. Ivana Grygarová
 • Čt/Ps – čtení + psaní – Mgr. Ivana Bartošová
 • M – matematika – Mgr. Ivana Bartošová
 • Prv – prvouka – Mgr. Ivana Bartošová
 • Hv – hudební výchova – Mgr. Marta Mojáková
 • Pč – pracovní činnosti – Mgr. Ivana Bartošová
 • Vv – výtvarná výchova – Mgr. Ivana Bartošová
 • Tv – tělesná výchova – Mgr. Ivana Bartošová

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam

FOTOGALERIE

 

 
Aktuality