1.A ročník

  Motto šk. r. 2019/2020 “Sportujeme rádi”

 • Leden

 • 17.1.                Třídní kolo v recitační soutěži. Do školního kola postoupili: Magda Blažíčková,                                      Petros Georgiadis, Rozárka Kučová, Rozárka Rucká, Suzi Doležalíková, Vítek Gurník.                          Gratuluji!
 • 28. 1.               Pasování prvňáčků 1. A od 16:30 hodin. Prosím rodiče, aby dětem dali černé nebo                                 bílé  tričko s dlouhým rukávem, klukům kalhoty a děvčatům sukni.
 • 30. 1.               Recitační soutěž – školní kolo, vysvědčení.
 • 31. 1.                Pololetní prázdniny.

AKTUALITY


Probrané týdenní učivo 20. 1. – 24. 1. 2020

Milý prvňáčku,

v tomto týdnu Tě čeká písemné opakování z M, ČJ. Pilně procvičuj. Jsi šikulka, vše zvládneš!

ČJ – pololetní písemná práce nás čeká ve středu 22.1.. Procvičuj diktát slabik, opis a přepis slabik, čtení jednoduchých slov ve slabikáři

 • ČJVyvodili jsme písmenko V,v. Čteme jednoduchá slova a věty.
  Písanka – slova lepí, Míla, máma, písmeno t. Ve středu 22.1. budeme psát pololetní písemnou práci z Čj. Procvičuj diktát slabik, opis a přepis slabik, čtení jednoduchých slov ve slabikáři.
 • Mjsme na str. 13 – začínáme odčítat do 8. Ve čtvrtek 23. 1. budeme psát pololetní práci z M – sčítání, odčítání, diktát čísel, slovní úlohy na +, -.
 • AJ – Nová slovní zásoba Oblečení a hat, a T – shirt, a jumper, a sock, a shoe, a skirt
 • AB
 • Prv – 

Domácí úkoly:

Čj –  

M – pracovní sešit č. 2 – str. 7/cv. 1, 4 – dokončit. V případě označení jiného DÚ, prosím , dokončit dle označení – na středu 8. 1. 2020.

Aj – procvičuj novou slovní zásobu

Prv

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kroužky

 • Kroužky začínají svou činnost od října.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí            
Úterý       13:45 –14:30

 

 

     
Středa
       
       

Zkratky předmětů a vyučující:

 • ČJ – český jazyk – Mgr. Andrea Znojilová
 • Čt/Ps – čtení + psaní – Mgr. Andrea Znojilová
 • M – matematika – Mgr. Karla Peterková
 • Prv – prvouka – Mgr. Hana Beránková
 • Hv – hudební výchova – Mgr. Karla Peterková
 • Pč – pracovní činnosti – Mgr. Andrea Znojilová
 • Vv – výtvarná výchova – Mgr. Andrea Znojilová
 • Tv – tělesná výchova – Mgr. Karla Peterková

ROZVRH HODIN

1. A ročník

1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí M Čj Čt/Ps Vv
Úterý Čj Čt/Ps Prv M
Středa Čj M Hv Tv
Čtvrtek M Čj Čt/Ps
Pátek Aj Čj Čt/Ps Tv

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam

FOTOGALERIE

 

 
Aktuality