1.A ročník

  Motto šk. r. 2019/2020 “Sportujeme rádi”

Září

AKTUALITY

 


 • Od středy 11.9. plavecký výcvik!
 • 9. – 13.9. – sběrový týden – sběr starého papíru
 • 24.9. třídní schůzky  v 16,30 h.
 • 26.9. divadélko ve škole “Pohádka ze starého mlýna aneb …”
 • Těší se na Vás – Vaše třídní učitelka Mgr.Andrea Znojilová a paní ředitelka Mgr. Karla Peterková
 • Září

    • 9. 9. – 13. 9. Sběrový týden papíru.
    • 11. 9.                Zahájení plaveckého výcviku (1. roč., 2. roč., 3. roč.).
    • 11. 9.               Sportovní dopoledne – 4. a 5. roč.
    • 11. 9.               Odpolední družina odpadá z důvodu přerušení dodávky energie.
    • 16. 9.              Kulturní dopoledne, odpolední ŠD odpadá – přerušení dodávky.
    • 19. 9.               Focení prvňáčků
    • 24. 9.               Třídní schůzky – v 16:30 hodin.
    • 26. 9.               Divadélko pro školy „Pohádka ze starého mlýna aneb…“.
    • 28. 9.               Státní svátek.
    • 30. 9.               Ředitelské volno.
    •                           Ochrana člověka

Probrané týdenní učivo

 • ČJ :  Vyvodili jsme písmenko M,
 • Živá abeceda str.12
 • Moje první psaní str.2,3,4,5
 • M
 • AJ – 
 • Prv – 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kroužky

 • Kroužky začínají svou činnost od října.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí            
Úterý       13:45 –14:30

 

 

     
Středa
       
       

Zkratky předmětů a vyučující:

 • ČJ – český jazyk – Mgr. Andrea Znojilová
 • Čt/Ps – čtení + psaní – Mgr. Andrea Znojilová
 • M – matematika – Mgr. Karla Peterková
 • Prv – prvouka – Mgr. Hana Beránková
 • Hv – hudební výchova – Mgr. Karla Peterková
 • Pč – pracovní činnosti – Mgr. Andrea Znojilová
 • Vv – výtvarná výchova – Mgr. Andrea Znojilová
 • Tv – tělesná výchova – Mgr. Karla Peterková

ROZVRH HODIN

1. A ročník

1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí M Čj Čt/Ps Vv
Úterý Čj Čt/Ps Prv M
Středa Čj M Hv Tv
Čtvrtek M Čj Čt/Ps
Pátek Aj Čj Čt/Ps Tv

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam

FOTOGALERIE

 

 
Aktuality