1.A ročník

  Motto šk. r. 2019/2020 “Sportujeme rádi”

Listopad

AKTUALITY

 


  • 5.12. POSLEDNÍ BAZÉN. Odjíždíme už v 8.00!!
  • 4.11.  výukový program ABRAKA MUZIKA
  • 12.11. Den otevřených dveří ve třídě 1.A (první dvě hodiny 7.45 – 9.25)
  • 15.11. vánoční FOCENÍ
  • 26.11. třídní schůzky  16.30h

Probrané týdenní učivo 18.11.-22.11.2019

 • ČJ :  vyvodili jsme písmenko I, čteme slabiky MA, ME, MO, MU,LA, LE, LO, LU, SA, SE, SO, SU jednoduchá slova, skládáme slabiky  dle diktátu
 • Živá abeceda str.44
 • Písanka str.7
 • M – Milý prvňáčku, v tomto týdnu nás čeká procvičování sčítání a začneme odčítat v oboru čísel do 5 – do str. 23.
 • AJ – V pátek 8.11. nás čeká krátký testík na slovní zásobu ” Ve škole”
 • procvičujeme slovní zásobu – a book, a pen, a pencil, a bag, a ruler, a pencil-case. 
 • Nová slovní zásoba – čísla 1 – 10
 • AB str.16 – autoevaluace, str. 17
 • Prv – 

Domácí úkoly:

Čj – Živá abeceda str. 37 – čti modré a žluté sloupce slabik na pondělí 11.11.2019

M –

Aj – procvičuj novou slovní zásobu

Prv

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kroužky

 • Kroužky začínají svou činnost od října.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí            
Úterý       13:45 –14:30

 

 

     
Středa
       
       

Zkratky předmětů a vyučující:

 • ČJ – český jazyk – Mgr. Andrea Znojilová
 • Čt/Ps – čtení + psaní – Mgr. Andrea Znojilová
 • M – matematika – Mgr. Karla Peterková
 • Prv – prvouka – Mgr. Hana Beránková
 • Hv – hudební výchova – Mgr. Karla Peterková
 • Pč – pracovní činnosti – Mgr. Andrea Znojilová
 • Vv – výtvarná výchova – Mgr. Andrea Znojilová
 • Tv – tělesná výchova – Mgr. Karla Peterková

ROZVRH HODIN

1. A ročník

1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí M Čj Čt/Ps Vv
Úterý Čj Čt/Ps Prv M
Středa Čj M Hv Tv
Čtvrtek M Čj Čt/Ps
Pátek Aj Čj Čt/Ps Tv

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam

FOTOGALERIE

 

 
Aktuality