1.B ročník

  Motto šk. r. 2019/2020 “Sportujeme rádi”

     Aktuální  informace

  • Změna !!! 13.11. poslední BAZÉN , od 18.11. platí nový upravený rozvrh hodin (vlepený vzadu v ŽK)
  • 26.11. třídní schůzky  16.30h.
 •  
 • každý den, prosím, kontrola pouzdra – ostrouhané pastelky + dvě tužky
 • prosím – podpisy v deníčku – zpětná vazba (vím, že si rodiče informace přečetli), děkuji
 • prosím – kontrola lepidel, někomu docházejí !!!
 •  
  •  Kam jsme došli :   pátek 15.11.
 • Český jazyk 
 • Živá abeceda   str. 38
 • d.ú. – trénovat (průběžně opakovat) všechny tvary písmenka M, A, L , E, S, O, P, U  (stromový sešit)
 • procvičovat čtení – plynule, slova nesekat po slabikách, pozor intonačně na délky ve slovech a tiché předčítání !!!
 •  
 • Písanka 1   str. 7
 • d.ú. – str.8   (+ procvičovat psaní slabik le,lé,me,mé)
 • v písance  negumovat !!! (nepovedený tvar jednou čárou škrtnout)
 •  
 • Matematika
 • 1.díl  str.25   (bez slovních úloh
 • procvičovat sčítání a odčítání  v oboru do  5
 •  
 • Prvouka
 • téma:    příroda na podzim, stromy, keře, ovoce, zelenina, zahrada,na poli    str. 14   (hotovo)  
 • d.ú. donést v pondělí 18.11. foto – jak jsem byl/a  malý/á (může být  vytištěno z počítače) 
 •  
 • Anglický jazyk 6.11.
 • Procvičujeme slovní zásobu A pen, a pencil, a bag, a ruler, a pencil-case, a book
 • Nová slovní zásoba – číla 1 – 10
 • Pracovní sešit str. 13,14

Hezký  víkend .   Bartošová

Kroužky

 • Kroužky začínají svou činnost od října.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:45-14:30 13:00-14:30 14:00-14:45   15:30-16:30
Pondělí  Aj     nebo  Aj  (dle počtu žáků)  Taneční        
Úterý      Sportovní (sudý týden)        
Středa        Deskové hry  (sudý týden)      
Čtvrtek  Keramika  (co 14 dnů)       Pěvecký    Florball
Pátek              

Zkratky předmětů:

 • ČJ – český jazyk
 • Čt/Ps – čtení + psaní
 • AJ – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Hv – hudební výchova
 • Pč – pracovní činnosti
 • Vv – výtvarná výchova
 • Tv – tělesná výchova

ROZVRH HODIN

    1.B  

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Čt/Ps Prv    
Úterý Tv ČJ M Čt/Ps    
Středa ČJ/M Čt/Ps Vv AJ    
Čtvrtek ČJ M Tv Hv    
Pátek ČJ M Čt/Ps    

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví), pozor na tiché předčítání
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d “výbuchových” hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 

 

 
Aktuality