1.B ročník

  Motto šk. r. 2019/2020 “Sportujeme rádi”

     Aktuální  informace

  • 21.1.   Konzultační hodina  16.30 h.
  • 24.1.   Třídní kolo recitační soutěže
  • 29.1.   Pasování prvňáčků   16.30 h.
  • 30.1.   Vysvědčení + školní kolo recitace
  • 31.1.   Pololetní prázdniny
 •  
 • každý den, prosím, kontrola pouzdra – ostrouhané pastelky + dvě tužky, dvě pera 
 • prosím – podpisy v deníčku – zpětná vazba (vím, že si rodiče informace přečetli), děkuji
 • prosím – kontrola lepidel, někomu docházejí !!!
 • začali jsme nacvičovat na pasování prvňáčků, děti znají role, prosím, připravit jednoduché oblečení + naučit se písničku (dle pokynů v Hv), děkuji
 •  
 •  
 •  Kam jsme došli :   pátek 17.1.
 • Český jazyk 
 • Slabikář    str. 21
 • nadále  trénovat (průběžně opakovat) všechny tvary písmenka M, A, L , E, S, O, P, U, I, T, J, nově Y,N  (stromový sešit)
 • Procvičovat čtení – plynule, slova nesekat po slabikách, pozor intonačně na délky ve slovech a tiché předčítání !!!    Čtení vět – správná intonace – na konci věty pokles hlasem nebo otázka!  Čtení s porozuměním – zpětné návodné otázky, co jsi četl, odpověď celou větou !
 •  
 • Písanka 1   hotovo
 • Písanka 2   str. 1,2
 • procvičovat psaní slabik všech naučených písmen (jako diktát), opis a přepis slov  (jednoslabičná a dvojslabičná)
 • v písance  negumovat !!! (nepovedený tvar jednou čárou škrtnout)
 • někteří žáci mají v písance u poslední kontroly písmeno P – znamená od ledna psaní perem (negumovat, nepoužívat zmizík – jen k drobným úpravám !!!)
 •  
 • Matematika
 • 2.díl  str. 14   
 • procvičovat sčítání a odčítání  v oboru 0 – 7 (co nejvíce už paměťově !!!),   opakovat správné tvary – psaní čísel 0 – 8, sčítání a odčítání v oboru do 8
 •  
 • Prvouka
 • téma:    Zima, zimní sporty    str. 23   (hotovo)
 •  
 •  
 • Anglický jazyk  27.11.
 • Procvičujeme slovní zásobu hračky a doll, a car, a bag, a train, a plane, a drum
 • Pracovní sešit str. 19,20
 •  
 • Hudební výchova – 9. 1. 2020

 • Naučit se písničku “Nepořádný krtek” zpaměti na čtvrtek 16. 1. 2020.

Hezký  víkend .   Bartošová

 

Kroužky

 • Kroužky začínají svou činnost od října.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:45-14:30 13:00-14:30 14:00-14:45   15:30-16:30
Pondělí  Aj     nebo  Aj  (dle počtu žáků)  Taneční        
Úterý      Sportovní (sudý týden)        
Středa        Deskové hry  (sudý týden)      
Čtvrtek  Keramika  (co 14 dnů)       Pěvecký    Florball
Pátek              

Zkratky předmětů:

 • ČJ – český jazyk
 • Čt/Ps – čtení + psaní
 • AJ – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Hv – hudební výchova
 • Pč – pracovní činnosti
 • Vv – výtvarná výchova
 • Tv – tělesná výchova

ROZVRH HODIN

    1.B  

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Čt/Ps Prv    
Úterý Tv ČJ M Čt/Ps    
Středa ČJ/M Čt/Ps Vv AJ    
Čtvrtek ČJ M Tv Hv    
Pátek ČJ M Čt/Ps    

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví), pozor na tiché předčítání
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d “výbuchových” hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 

 

 
Aktuality