2.A ročník

Motto šk. r. 2020/2021 “Připravujeme se na výročí školy”

AKTUALITY

Na základě dotazníku navyšujeme počet online hodin na 2 denně. Začínáme v pondělí 2. 11. 7. 45 –  8. 30 – M, 8. 40 – 9. 25 – čj

S pozdravem Andrea Znojilová


ARCHIV DISTANČNÍ VÝUKY

14. 10. – 16. 10.

2.11. – 6.11.

9. 11. – 13. 11.

Přehled učiva 

Český jazyk ( 776730776), zandrea@email.cz

27.11.

Napiš větu do sešitu školního –  Za kolik dní budou Vánoce? Urči druh věty, počet slov, slova rozděl na slabiky, vyznač samohlásky.

Učebnice str. 35 – vypiš z textu slova, kde se vyskytuje hláska á

35/4 – do školního sešitu

 • probrali jsme samohlásky a, e, i,y, o, u
 • učebnice str. 32 – četli jsme text Včelka, vyznačovali jsme samohlásky
 • opisovali jsme 2. sloku textu Včelka do sešitu školního, vyznačovali jsme saohlásky

Písanka – č, C

Čítanka str. 29

 


Domácí úkol: učebnice str 20/4 – napiš do domácího sešitu věty tázací. Nezapomeň napsat zadání úkolu ( uč. str. 20/4), číslo úkolu a datum.


Matematika – (725 617 082), k.peterkova@post.cz

DISTANČNÍ VÝUKA – 19. 10. – 23. 10. 2020

ONLINE VÝUKA – KAŽDÝ DEN OD 7:45 – 8:30 HOD.

Milí druháčci,

opět se budeme setkávat společně na online výuce, ale nebojte se, všechno společně zvládneme. Jste velké šikulky!!

 • http://www.alfbook.cz – přihlášení : (zsdobratice – vybrat třídu – vybrat jméno žáka – heslo/skola1) – vybrat matematiku a můžete kdykoliv procvičovat.
 • http://skolakov.eu – matematika 2. roč.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Pondělí 16. 11. – online výuka od 7:45 – 8:30 hod. –
  Milé děti,
  dneska byla poslední online výuka a ve středu 18. 11. se opět uvidíme ve škole. V malé sešitě jsme si procvičili jednotky a desítky a pak čísla seřadili od nejmenšího čísla po největší číslo:
  • tři jednotky a dvě desítky,
  • pět jednotek a šest desítek,
  • sedm jednotek a osm desítek,
  • devět jednotek a devět desítek,
  • nula jednotek a čtyři desítky,
  • dvě jednotky a jedna desítka,
  • osm jednotek a sedm desítek.
  • na straně 28/cv. 3 – vyřešili jsme slovní úlohu
  • na straně 29/cv. 4 – procvičili jsme sčítání
  • pracovní list č. 1 – magický čtverec s číslem 15 (dole) – našli jsme 3 možnosti řešení
  Chválím dnešní hodinu 👍. Hezký den a těším se na Vás ve středu 😉 .
 • Úterý 17. 11. – státní svátek
 • Středa 18. 11. – vracíme se zpátky do školy a učíme se podle rozvrhu:) 
 • Čtvrtek 19. 11.  –  DÚ – str.29/cv.7 – na pátek 20.11.
 • Pátek 20. 11. – zvládli jsme písemné odčítání + zkouška – str.29/2, cv. 6 – procvičili jsme ústně a zopakovali v G – bod, úsečka.

Anglický jazyk 

Na procvičování slovní zásoby budeme používat aplikaci wocabee. Tuto aplikaci si můžete otevřít i doma – www.wocabee.app

Login a heslo mají děti nalepené v sešitě Aj!

pátek 27. 11. 

Procvičování slovní zásoby ve škole – a table, a chair, a pen, a clock, a teacher, a book

AB str. 15,17

Poslechová cvičení

Prvouka :   23. – 27.11.

Téma :  pokojové rostliny   (učit se zápis – stromový sešit)

učebnice:   str.16   a    17/23-27 (otázky – příprava na test)

pracovní prvouka : str. 12/1,2,3   (hotovo)   a   str. 13/1  (hotovo)

ČT 3.12. opakovací test (druhy ovoce, popis stromu, ovocné stromy a jejich plody – dle zápisu, pokojové rostliny – dle zápisu, podrobnější informace dostaly děti dnes ve škole)

Prosím, do prvouky se průběžně připravujte dle pokynů, budou nás letos čekat opakovací testy, vždy po probraní nějaké části učiva, děti budou o testu také informovány.

Děkuji za spolupráci.     Hezký víkend.      Bartošová   (777005314  ,    i.dugova@seznam.cz)

TV

 • v úterý 8. 9. jsme zahájili plavecký výcvik a budeme plavat do 10. 11. 2020
 • Prosím, přineste si na příští týden cvičební úbory, ať je máme k dispozici. Děkuji – Peterková

HV

 

 

2. A ročník

1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Čt/Ps Vv Prv
Úterý ČJ M Čt/Ps Tv
Středa M ČJ Čt/Ps
Čtvrtek M ČJ Hv Tv Prv
Pátek ČJ M AJ Čt/Ps

Kroužky

  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí            
Úterý            
Středa
Čtvrtek        
Pátek        

Zkratky předmětů a vyučující:

 • ČJ – český jazyk – Mgr. Andrea Znojilová
 • Čt/Ps – čtení + psaní – Mgr. Andrea Znojilová
 • M – matematika – Mgr. Karla Peterková
 • Prv – prvouka – Mgr. Ivana Bartošová
 • Hv – hudební výchova – Mgr. Karla Peterková
 • Pč – pracovní činnosti – Mgr. Veronika Cyroň
 • Vv – výtvarná výchova – Mgr. Andrea Znojilová
 • Tv – tělesná výchova – Mgr. Karla Peterková

FOTOGALERIE

 

 

 

 
Aktuality