1.B ročník

  Motto šk. r. 2019/2020 “Sportujeme rádi”

     Aktuální  informace

  • Od středy 11.9. plavecký výcvik!     (po dobu plaveckého výcviku bude platit upravený rozvrh hodin)
  • 9. – 13.9. – sběrový týden – sběr starého papíru 
  • 16.9. kino Ostrava  “Lví král”
  • 19.9.  FOCENÍ  prvňáčků
  • 24.9. třídní schůzky  v 16,30 h.
  • 26.9. divadélko ve škole “Pohádka ze starého mlýna aneb …”
  • 30.9. Ředitelské volno
 •  
 • každý den, prosím, kontrola pouzdra – ostrouhané pastelky + dvě tužky
 • prosím – podpisy v deníčku – zpětná vazba (vím, že si rodiče informace přečetli), děkuji
 • prosím, podepsat třídní schůzky v ŽK str. 3
 • 11. a 16.9. nejsou obědy a školní družina
 • 16.9. z důvodu výpadku elektřiny pojedeme do Ostravy do kina, informace mají děti v deníčku + platba
 • děti dostaly platbu ŠD – vlepeno v deníčku- na účet (nezapomenout uvést variabilní symbol a za co je platba, stačí napsat ŠD)
 • zároveň máte vlepeno v ŽK na str.3 variabilní symbol pro platby na účet, platný po celou dobu docházky do školy  (1.-5.třída), někam si ho poznačte a vždy k němu budete uvádět –  za co byla platba, děkujeme
 • plavecký výcvik bude v září a v říjnu probíhat na Olešné – pozor změna– výcvik je dvouhodinový (2x45min.) bez přestávky, s sebou jen pití, svačinka bude jen ve škole !!!
 •  
  •  Kam jsme došli :   pátek 13.9.
 • Český jazyk 
 • Živá abeceda   str. 12,14
 • d.ú. – trénovat (průběžně opakovat) všechny tvary písmenka M, A   (stromový sešit)
 • Uvolňovací cviky   str. 8,10,12
 • + d.ú. str. 9 celá (červeně zakroužkovaná) – ÚT 17.9.
 • + d.ú.  str. 1 (červeně vyznačeno – dva dolní řádky – jedničky) – ÚT 17.9.
 • Matematika
 • 1.díl  str.12  (kromě číselné řady uprostřed) celá
 • Prvouka
 • téma: Jsem školák   str. 3,4,5
 • Anglický jazyk

Hezký víkend.   Ďugová

Kroužky

 • Kroužky začínají svou činnost od října.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:45-14:30 13:00-14:30 14:00-14:45   15:30-16:30
Pondělí  Aj     nebo  Aj  (dle počtu žáků)  Taneční        
Úterý      Sportovní (sudý týden)        
Středa        Deskové hry  (sudý týden)      
Čtvrtek  Keramika  (co 14 dnů)       Pěvecký    Florball
Pátek              

Zkratky předmětů:

 • ČJ – český jazyk
 • Čt/Ps – čtení + psaní
 • AJ – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Hv – hudební výchova
 • Pč – pracovní činnosti
 • Vv – výtvarná výchova
 • Tv – tělesná výchova

ROZVRH HODIN

    1.B  

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Čt/Ps Prv    
Úterý Tv ČJ M Čt/Ps    
Středa ČJ/M Čt/Ps Vv AJ    
Čtvrtek ČJ M Tv Hv    
Pátek ČJ M Čt/Ps    

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d “výbuchových” hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 

 

 
Aktuality