1.B ročník

  Motto šk. r. 2019/2020 “Sportujeme rádi”

ARCHIV – ONLINE VÝUKY

16. 3. – 20.3.

     Aktuální  informace

  • Vážení rodiče, vhledem k situaci, která nastala, budu s Vámi komunikovat touto cestou a zadávat postupně úkoly. Prosím, pracujte průběžně, nenechávejte si toho najednou hodně, děkuji za pochopení a spolupráci. 
  •  
  • Milé děti a rodiče, i tento týden pokračuje výuka na dálku, plnit postupně úkoly v sešitech a učebnicích, jako kdybychom byli ve škole a zároveň také procvičovali doma. Podívejte se na změny v jednotlivých odstavcích – co máte dělat.    Přeji vám hodně zdraví, elánu, úspěchů i pohody.          Další úkoly budou zase v pondělí  30.3. !!!
  • Pokud nějaký úkol nestihnete a tady zmizí, najdete zadání nahoře v archivu výuky.
  • PO – PÁ  9.00 h. “déčko” česká televize  Učí Telka, procvičovat můžete také na online www.onlinecviceni.cz ( které jsme si říkali už na tř.sch.)  nebo také skolakov.eu   nebo  www.rysava.websnadno.cz
  • Doufám, že jste poštovní zásilku v pořádku dostali, napište mi, děkuji.
  •  
  • Slabikář : str.58 nové písmeno b,B –  postupujte stejně jako u písmenka H na str. 54 – brýle – ústně, barevné kroužkování nahoře v říkance, barevně spojit slabiky do slov pod obrázkem a čtení slov + vět.
  • Poslala jsem vám pracovní list (podepsat a pak vložit do stromového sešitu k písmenu B) – kroužkovat modře d a červeně , některým dětem se tato písmena mohou plést, doporučuji proto k těmto dvěma písmenkům ještě k procvičení a upevnění tvaru např. namalovat oba tvary, máte-li možnost – vymodelovat nebo si vyrobit z těchto tvaru písmen papírové loutky, dát na špejli a zahrát mini divadélko – co dělají babička a dědeček doma, co si povídalo déčko s béčkem nebo chlupatá deka a malé bříško, …. – třeba se i v této nelehké době doma pobavíte, zasmějete, co vaše děti vymyslí a vy jim trochu s tím pomůžete. Můžete pak obrázky vlepit i do stromového sešitu k písmenku B,b. Poslala jsem vám některá písmena, můžete hned nebo postupně podle slabikáře vlepovat na jednotlivé strany ve stromovém sešitě.
  • A jaká je pohádka k vyvození tohoto písmenka – přečtěte dětem opět zkrácenou verzi – “Jak chtěl být bič tlustý” : Jeden kočí Bohouš měl krásný, dlouhý, štíhlý bič. Ale tenhle bič byl se svou podobou nespokojený a chtěl vypadat jinak než ostatní biče. Bohouš jel na trh a tam se zapovídal s paní prodavačkou, toho bič využil a u stánku s melouny jeden meloun spolkl( – malé písmeno b-), u dalšího stánku se zrcátky se prohlížel, jak má krásné kulaté bříško. Ale ještě pořád nebyl spokojený a tak snědl ještě jeden meloun (- velké B -),  kočí Bohouš chtěl zpět domů a chtěl – jak se říká – prásknout bičem do koní. Když uviděl místo svého krásného, štíhlého biče jen břichatou obludu, vykoktal “bbbbb”! Prásknout se s ním nedalo, naložil ho na vůz. Bič pochopil, že udělal chybu, ale bylo pozdě, kočí Bohouš ho ve stáji opřel o zeď a bude si muset pořídit bič nový. Koník Bělouš ve stáji poslouchal, jak bič pláče a poradil mu, aby začal cvičit. Bič se zaradoval, poděkoval a pustil se do cvičení, za krátký čas už vypadal zase jako  malé b. “Běhám, skáču jako míč, jedno břicho už je pryč. Pomalu to jde, ještě jedno břicho – bééé!” A cvičil dál. Nechme ho zatím, někdy se podíváme, zda opravdu zhubl……..
  • Stále trénujte co nejvíce plynulost čtení, nejen ve slabikáři, …
  • Psaní :   Písanka č. 3  str. 4 – 5,   procvičujte psaní správného tvaru  malé r    a   napojení vr, vl.    
  • Poslala jsem vám nějaké pracovní listy k nácviku některých písmen, vybrala jsem ty složitější, použijte je pak postupně, jak daná písmena budete trénovat psát, třeba vám trochu ulehčí nácvik, děti tyto pr.listy znají ze školy( podepsat a schovat) .
  • Do Myškové písanky si každý týden napište jeden opis vět (označte na začátku řádku velké tiskací O, třeba i barevně), přepis vět (označit velké P) – stačí po 4 větách, např. Pája je u tety. Je to pejsek ? Máš doma kozu ? Je tam kráva ? Volej na tátu ! …….  A také jeden diktát delších  5-6 slov  (označit D), např. netopíme, zasejeme, vylézají, zavolají, napíšete, Pavlína, Milena, Jarmila, …..  – připomenout – jména – velká písmena. Doporučení : Slova diktujte pomalu, ne-to-pí-me zdůrazněte slabiky, ale jinak čteme dohromady a také zvýraznit délky, natáhněte slabiku, kde je dlouhá samohláska, slova několikrát zopakujte, pak všechna, nechte chvíli tak, dělejte jiný úkol a pak se znovu vraťte k diktátu a zopakujte ještě jednou, můžete i slova napsat na papír a děti si zkusí samy kontrolu, pak až vy.
  • Matematika : str. 17 celá  (až bude i znázornění u slovních úloh odčítání, tak postupovat takto- znázornit vše tužkou, deset koleček = desítku dát do rámečku a přidat další jednotky, škrtat kolečka od konce), např.  str.17/5 – a ještě přimalovat pět červených koleček, krátký řetěz 17-3+5=19,   slovní úlohy tužkou i výpočty a odpovědi,    jinak ostatní výpočty u příkladů pište perem.
  • Podívejte se na str. 18, prohlédněte si nahoře obrázky metrů – povídejte si k čemu se používají, že se předměty mohou měřit, jak jsou dlouhé nebo vysoké, v matematice je označení metr – píšeme psací malé m, zapisujeme a počítáme 2m + 4m = 6m, ale čteme dva metry plus čtyři metry rovná se 6 metrů. Zkuste si něco doma změřit a v M udělejte str.18/1,4.
  • Procvičovat  stále paměťově počítání do 10 a sčítání a odčítání do 20 typu 10+3, 6+10, 17-7, 14-10 a nově také příklady 12+3, 18-5 .  Každý týden si do MM napište jednu pětiminutovku, děti znají, 10 příkladu (výsledky), jen na řádku, kde píšete datum , tak na začátku toho řádku napište zkrátku “5”.
  • Prvouka : (zase do příštího pondělí) během týdne třeba u snídaně –  povídejte si s dětmi o jaru, o jarních svátcích – Velikonoce, jak se mění příroda (kvetou stromy, přilétají ptáci, rodí se mláďata, první jarní kytky, vše se zelená, atd.), počasí, ….   str. 33 –  povídejte si o stromech na jaře – jaké známé (ovocné – jabloň, listnaté-lípa, jehličnaté-jedle, keře-šípek, byliny-květiny, okrasné, léčivé, … – rozdíly mezi nimi, vzpomenou si děti ještě-  strom má kmen, keře nemají – zeptejte se jich(říkali jsme si na podzim), popište tužkou strom a petrklíč, ať se děti snaží tyto pojmy zapamatovat – zeptejte se jich v průběhu týdne – které části má strom a které rostlina ?   na str. 34 tužkou doplňte  a str. 35  (úkol č.3 můžete namalovat nebo si z internetu vytiskněte a vlepte obrázek, mohou třeba pomoci i starší sourozenci).

 

 • Kam jsme došli :   středa   25.3.
 • Český jazyk 

Slabikář    str.  56 – 57  hotovo

Písanka  č. 3  str. 1 – 3

 • Matematika

str. 15 – 16   hotovo

 • Prvouka   str.31 – 32   hotovo
 •  
 • Anglický jazyk 
 • středa 25. 3.
 •  
 • Pamatuješ si, jak se někoho zeptáš, kolik je mu let? Ano, how old are you? Zeptej se všech doma:)
 • Dnes si udělej hodnocení na str. 40  – Look and say – pojmenuj a říkej, co vidíš na obrázku. Pokud si nemůžeš vzpomenout na některé slovíčko, tak si daný obrázek zakroužkuj ať víš, co ještě musíš procvičit. Jestli dokážeš pojmenovat všechny obrázky, vybarvi si domeček.
 • Vynechej poslech 40/2 a v posledním cvičení máš za úkol zeptat se, kolik je myškám let a odpovědět podle čísla na jejich odznáčku.
 • Nakonec si za odměnu dolep samolepky na str.41
 • Hudební výchova –  2020

 

Kroužky

 • Kroužky začínají svou činnost od října.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:45-14:30 13:00-14:30 14:00-14:45   15:30-16:30
Pondělí  Aj     nebo  Aj  (dle počtu žáků)  Taneční        
Úterý      Sportovní (sudý týden)        
Středa        Deskové hry  (sudý týden)      
Čtvrtek  Keramika  (co 14 dnů)       Pěvecký    Florball
Pátek              

Zkratky předmětů:

 • ČJ – český jazyk
 • Čt/Ps – čtení + psaní
 • AJ – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Hv – hudební výchova
 • Pč – pracovní činnosti
 • Vv – výtvarná výchova
 • Tv – tělesná výchova

ROZVRH HODIN

    1.B  

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Čt/Ps Prv    
Úterý Tv ČJ M Čt/Ps    
Středa ČJ/M Čt/Ps Vv AJ    
Čtvrtek ČJ M Tv Hv    
Pátek ČJ M Čt/Ps    

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví), pozor na tiché předčítání
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d “výbuchových” hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 

 

 
Aktuality