1. ročník

  Motto šk. r. 2018/2019 “Putování po České republice”

KVĚTEN

  • 1. 5.  Státní svátek.
  • 2. 5. Vystoupení – Den matek – Vojkovice – od 15:30 hodin – sbor.
  • 3. 5. Focení.
  • 5. 5. Vystoupení – Dobratická pouť – od 12:00 hodin – sbor.
  • 6. 5. Ukázková hodina Tv – dopoledne.
  • 8. 5. Státní svátek + Turistika rodiče s dětmi.
  • 10. 5. Vítání občánků – Vojkovice – v 15:30 hodin.
  • 14. 5. Den matek v ZŠ – v 16:00 hodin.
  • 19. 5. Vítání občánků – pěveský sbor.
  • 23. 5. Třídní schůzky – od 16:30 hodin.
  • 24. 5. Soutěž – Kapřík – ZŠ Lučina.
  • 7. 6. Radovánky od 16.00 hodin.

AKTUALITY

 • Třídní schůzky – čtvrtek 23. 5. 2019 od 16:30 hodin – srdečně jste zváni – Peterková Karla.
 • DÚ ČJ  – písanka str.23
 • DÚ AJ – slovíčka 6. lekce a hairbrush, a toothbrush,    a towel, a shampoo, a duck, a soap

TÝDENNÍ LIST PRVŇÁČKA – 20. 5. – 24. 5. 2019

 • Milý prvňáčku, dostáváš velkou pochvalu za vystoupení pro maminky. Jsi šikulka. Pomalu se blížíme ke konci školního roku, proto se pečlivě připravuj na každý den, máme ještě plno práce. V matematice nás čekají přechody přes desítku, budeme sčítat a odčítat a v geometrii se seznámíme s tělesy. V tomto týdnu začneme pilně nacvičovat na radovánky.
 • Popros maminku, aby Ti přečetla tento list prvňáčka.
 • Přeji Ti pěkný týden !!
 • třídní učitelka – Karla Peterková

Probrané týdenní učivo

 • ČJ : Probrali jsme slabiky bě, pě, vě
 • Slabikář – čteme, čteme, čteme-
 • Písanka č. 4 – str.22
 • M – 16. 5. 2019 – pracujeme v matematice č. 4 – vše do str. 7, str. 10 – cv. 1, 2.
 • AJ – slovní zásoba 6. lekce – a towel, a shampoo, a hairbrush, a toothbrush, a duck, a soap
 • Prv – do str. 20

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Kroužky

 • Změna nastala u šachu a pěveckého sboru. Šachy budou v pondělí a pěvecký kroužek ve čtvrtek.
  11:30-12:15 12:45-13:30 13:00-14:30 13:00-14:15 14:00-14:45 14:30-15:30 15:30-17:00
Pondělí         Šachy    Včelařský – od 16:00 (vede p. Dvorský)
Úterý       13:45 –14:30

 

Sportovní

     
Středa Keramika            
Čtvrtek   Náboženství     Pěvecký    
Pátek Angličtina – zahájena 9. 11. 2018.   Klub deskových her (jednou za 14 dní)        

Zkratky předmětů:

 • ČJ – český jazyk
 • Čt/Ps – čtení + psaní
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Hv – hudební výchova
 • Pč – pracovní činnosti
 • Vv – výtvarná výchova
 • Tv – tělesná výchova

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ Čt/Ps M Tv
Úterý Prv ČJ Čt/Ps M
Středa M ČJ Čt/Ps Tv
Čtvrtek AJ ČJ Hv Vv
Pátek M ČJ Čt/Ps

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam

FOTOGALERIE

 

 
Aktuality