2. ročník

ROZVRH HODIN

  1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Č/P TV
Úterý ČJ M AJ HV VV
Středa ČJ M Č/P PRV
Čtvrtek ČJ M Č/P TV
Pátek Mgeo ČJ sloh Č/P PRV

 

Při zasílání plateb na účet …… uveďte variabilní symbol  a účel platby( bazén, lyžák, apod.)

Trvalý úkol:

Dodržuju PRAVIDLA !!!

Znám:

své jméno, adresu, datum narození, telefon jednoho rodiče, telefon integrovaného záchranného systému

 

 

Přijměte srdečné přání veselých Vánoc a šťastného nového roku.

 

 

MOTTO ŠKOLNÍHO ROKU ” SPORTUJEME RÁDI”

takže rychle

DO TOHO DO TOHO DO TOHO DO TOHO DO TOHO DO TOHO DO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHODO TOHO DO TOHO

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 
Aktuality