2.B ročník

Motto šk. r. 2020/2021

“Připravujeme se na výročí školy”

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Státní zdravotní ústav – mytí rukou   

ARCHIV – ŘÍJEN, 2.11.-6.11., 9. 11. – 13. 11.  


“TEPLÝ ÚNOR – studené jaro, teplé léto”

ÚKOLY PRO NEPŘÍTOMNÉ KAMARÁDY:

ČJ – ústně učivo o měkkých souhláskách s.62-63

     – písemně s.62/cv.2 + 63/cv.2

PS – s.38-40 dokončit 1.díl

ČT – s.85 zpaměti “Zapomnětlivá veverka” + info vyhledej na Internetu o veverce obecné

      – přečíst s.88-89 + odpověz na otázky 88/12 + 89/2,3,4 

      – společné čtení Kuba nechce číst – během prázdnin

MA – násobíme a dělíme 3, umět násobilku 3 + vypracuj s. 23,24,25

Geometrie – s.21/cv. 1, 2, 3, 4 

Opakování a procvičování:

ČESKÝ  JAZYK

 • měkké souhlásky – ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň
 • doplňujeme i-í + zdůvodňujeme pravopis)
 • opis, přepis slov  a vět – důraz na kontrolu napsaného 
 • procvičujeme na PL, online cvičení, tablety
 • PS:  tvary psací abecedy – dopisujeme I.díl
 • ČT: s.88-89 + společné čtení stejné knihy

MATEMATIKA 

 • NÁSOBILKA – násobíme a dělíme 3 
 • opakujeme a procvičujeme pamětné a písemné sčítání, odčítání do 100 s přechodem 10  
 • u SÚ píšeme zápis + samostatné řešení
 • opakujeme a procvičujeme na PL, online cvičení, tablety
 • geometrie –  měříme na cm, mm – poznáváme jednotky délky 

ANGLICKÝ  JAZYK

 • COLOURS – slovní zásoba + AB + Wocabee
 • procvičuj si slovíčka (čtení + psaní)

PRVOUKA

 •  kam jsme došli   19.2. 2021

 Téma : ČLOVĚK – vnější popis, lidské smysly, vnitřní orgány   (zápis – stromový sešit + učebnice – učit se !!!)

učebnice:   str.  26 – 27

pracovní prvouka :   str. 22   celá     a     str.23   celá

lidské tělo   TEST   9.3.

 

Prosím, do prvouky se průběžně připravujte dle pokynů, budou nás letos čekat opakovací testy, vždy po probraní nějaké části učiva, děti budou o testu také informovány.

Hezký víkend a pohodové únorové dny.      Bartošová

 

ROZVRH HODIN – Rozvrh online výuky

2. B ročník

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Čt/Ps Tv    
Úterý ČJ M Hv Vv Prv  
Středa ČJ M Čt/Ps    
Čtvrtek ČJ M AJ Prv Čt/Ps  
Pátek ČJ M Čt/Ps Tv    

Zkratky předmětů a vyučující:

 • ČJ – český jazyk – Mgr. Marta Mojáková
 • AJ – Mgr. Ivana Grygarová
 • Čt/Ps – čtení + psaní – Mgr. Marta Mojáková
 • M – matematika – Mgr. Marta Mojáková
 • Prv – prvouka – Mgr. Ivana Bartošová
 • Hv – hudební výchova – Mgr. Marta Mojáková
 • Pč – pracovní činnosti – Mgr. Marta Mojáková
 • Vv – výtvarná výchova – Mgr. Marta Mojáková
 • Tv – tělesná výchova – Mgr. Veronika Cyroň

Při zasílání plateb na účet …… uveďte variabilní symbol  a účel platby ( Wocabee, bazén, lyžák, apod.)

Trvalý úkol:   Dodržuji PRAVIDLA !!!

Znám:  své jméno, adresu, datum narození, telefon jednoho rodiče, telefon integrovaného záchranného systému, mailovou adresu, heslo do svého mailu…..( nikomu neprozrazuji tyto informace)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktuality