2. ročník

/ Aktuální – informace              

              K V Ě T E N    2019

 •  1.5.  Státní svátek
 •  3.5Focení   (foto na konec školního roku)
 •  8.5.  Státní svátek  ,  Turistika  rodiče s dětmi
 • 14.5.  DEN   MATEK 16.00h.tělocvična ZŠ   
 • 23.5.  Třídní  schůzky    16.30 h.
 • Prosím, podepisovat průběžně v ŽK všechny info + 2x měsíčně známky, zapisovat omluvenky – děkuji.   Konec měsíce – podpisy ! Kontrola – lepidlo,kapesníky !!!
 • Prosím, podepsat v ŽK třídní schůzky.
 • V pondělí 13.5. dostaly děti info na Radovánky, prosím vyplnit !!!
 • Oblečení na Radovánky :  kluci – jednobarevné volné triko, barevné kraťasy, sluneční brýle, kšiltovka,   holky – černé legíny, bílé tričko, barevná košile (nejlépe karo, ale může být i proužky, kytičky, jinak barevná nebo jednobarevná, ale ne černá a bílá), sluneční brýle.       Další info na tř.sch.
 • nácvik na Radovánky (od středy 15.5.)
 • Poděkování všem rodičům, kteří se podíleli na Dni matek – oblečení, úklid.
 • Kam  jsme  došli :   17.5.
 • Český  jazyk :
 • str. 94,95    
 • příprava diktátů  – str.  96/7 ,  97/5
 • čeká nás ještě závěr – párové souhlásky na konci slov a abeceda zpaměti
 • nadále procvičovat podstatná jména a slovesa
 • Čtení : 
 • čítanka  str. 125 – 127
 • Číst, číst, číst – nahlas !!!
 • Psaní :
 • písanka  2.díl    str. 20      
 •      
 • Matematika :
 • G procvičovat rýsování rovných čar – správné a pevné držení pravítka, měření !!!
 • G  různoběžky, kolmice, rýsování ve čtvercové síti   str. 19
 •      
 • Procvičovat průběžně:  násobení a dělení dvěma , třemi , čtyřmi , pěti , šesti a sedmi  –  paměťově !!!     + sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky (budeme opakovaně psát pětiminutovky)   + sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemně s přechodem desítky
 • díl č. 7     str.  16,17
 • násobení a dělení sedmi
 •  násobky osmi   zpaměti  PO  20.5.
 • Prvouka :
 • témaRozdělení ptáků – tažní, stálí, domácí , přírodniny – suroviny – výrobky    (zápis v sešitě, učit)
 • str.  46 – 47 a 42
 • pracovní  str. 44
 • Doporučení: průběžně se připravovat – učit i do hodin PRV !

           Hezký víkend .      Ďugová

Anglický jazyk: 

Začali  jsme 6 . lekci

 • 6. lekce – “Summertime”
 • Učebnice  str.51
 • Pracovní sešit str.45,46
 • Písnička My summer song  https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
 • říkanka Are you wearing something red https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06chant?cc=cz&selLanguage=cs
 • procvičujeme slovní zásobu – poslechem, písničkou, připravujeme se na psaní slovíček
 • slovní zásoba a sunhat, a dress, trainers, sandals, a T-shirt, shorts

D.Ú. – Pracovní sešit str. 45 – dokresli obrázek dle instrukcí            – procvičuj novou slovní zásobu

 • a sunhat, a dress, trainers, sandals, a T-shirt, shorts

          

 

 

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M AJ Tv
Úterý ČJ M Prv Čt/Ps
Středa ČJ M Čt/Ps TV
Čtvrtek ČJ M Prv Čt/Ps Vv
Pátek ČJ M Hv Čt/Ps

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d “výbuchových” hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 Fotogalerie 

 

 

 
Aktuality