2. ročník

/ Aktuální – informace              

              Č E  V E N    2019

 • Poslední týden : 24.6. – 27.6. výuka končí 11.20 hodin !!!
 • Děti mají v deníčku zapsaný průběh příštího posledního týdne tohoto šk.roku.
 • Tašky na výkresy, pytlíky z lavice (nevyhazovat), cvičební úbory, peníze na “zmrzku” dle počasí asi v úterý, ve čtvrtek zhodnocení celého roku, vyhodnocení třídní hry s vílou Amálkou + odměny + malá oslava na rozloučenou, PO až ČT ještě pouzdro, ŽK a deníček   (V pondělí odevzdat učebnice Čj,čítanka, prvouka a Aj – bohužel nové učebnice i mírně poškozené platba 60% z ceny, druhý a třetí rok se procento platby vždy o deset snižuje, nutno pak uhradit do čtvrtku !!!, bude v případě platby zapsáno v deníčku)
 • 28.6. VYSVĚDČENÍ   7.45 – 8.30 hodin,   hurááá  prázdniny !!!
 •  
 • Kam  jsme  došli :   21.6.
 •  
 • Český  jazyk :
 •  
 • Čtení : 
 • Číst, číst, číst – nahlas !!!      i o prázdninách najít chvilku na čtení
 •  
 • Psaní :
 •  
 •      
 • Matematika :
 •  procvičovat násobení a dělení paměťově + sčítání a odčítání do 100 i o prázdninách   
 •  
 •  
 • Prvouka :
 •  

           Děkuji za spolupráci, přeji krásné prázdniny a hodně úspěchů pak v novém školním roce.      Ďugová

Anglický jazyk: 

7. lekce – “Playtime”

 • Učebnice  str. 58
 • Pracovní sešit str. 52
 • Písnička MI´m playing
 •  
 • procvičujeme slovní zásobu – poslechem, písničkou, připravujeme se na psaní slovíček
 • slovní zásoba a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline

D.Ú. – PRACOVNÍ SEŠIT STR. 49 – napiš slova a dokresli obrázek

          – PŘÍPRAVA NA POLOLETNÍ TEST – lekce 4,5,6  !!!!!       

10.6. pololetní písemná práce!!!!!

          

 

 

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

ROZVRH HODIN

 1. ročník
 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M AJ Tv    
Úterý ČJ M Prv Čt/Ps  
Středa ČJ M Čt/Ps TV    
Čtvrtek ČJ M Prv Čt/Ps Vv  
Pátek ČJ M Hv Čt/Ps    

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pravidla uvědomělého psaní:

 • žák píše uvolněnou rukou, jedním tahem
 • P O M A L U !!!  ABY  STIHLI PŘEDEM SI UVĚDOMIT/ŘÍCT, KAM VEDU RUKU/TUŽKU- i nahlas
 • NEGUMUJE, když udělá chybu a uvědomí si ji, škrtne jedním tahem a správně napíše vedle nebo nad

Pravidla uvědomělého čtení:

 • stále procvičovat znalost všech čtyř podob probraných písmen TISKACÍCH/PSACÍCH
 • důsledně ukazuj prstem pod písmenem, které právě čteš
 • čti tak p o m a l u, abys nechyboval (u čtení “slabik”: první hlásku čte dítě tak dlouho, dokud si správně neuvědomí druhou hlásku v mysli a teprve vysloví)
 • text stačí přečíst jen jednou, pokud si jej zapamatují, čtení pak ztrácí význam
 • Čtení  b,p,d “výbuchových” hlásek  (první hlásku děti jen sepnou rty /u D jazyk na h. patro/ a vysloví hlásku B, P, D až spolu s druhou hláskou)

 Fotogalerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktuality