3. ročník

 

PRVOUKA

 • živočichové – dělení podle pohybu, potravy
 • PS – str. 47,48,50 – D.Ú., učebnice – po str. 50
 • list – popis, jednoduchý, složený
 • plody
 • zelenina – druhy
 • květ – popis
 • živé přírodniny
 • byliny, druhy stonků
 • neživá příroda
 • lidský výtvor x přírodnina
 • skupenství vody
 • složení vzduchu
 • koloběh vody
 • fotosyntéza

MATEMATIKA

 • násobení 10, 100
 • dělení se zbytkem
 • pamětné sčítání
 • násobení, dělení, řešíme SÚ, písemné sčítání a odčítání – do 10 000
 • zaokrouhlování – 10, 100, 1 000
 • závorky
 • sudá x lichá
 • číslo x číslice
 • geometrie – rýsujeme čtverec, obdélník, kružnice, kruh
 • přímka, polopřímka, kolmice
 • rýsujeme kružnici
 • jednotky délky, hmotnosti, objemu – převody 

ČESKÝ JAZYK

 • přídávná jména
 • slovní druhy – ohebné x neohebné
 • slovesa – osoba, číslo, čas
 • vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z
 • podst. jména – určování
 • ohebné slovní druhy
 • vlastní jména

ANGLICKÝ  JAZYK

9. lekce – At the sports centre

Slovní zásoba – a foot, a leg, a body, an arm, a hand, a head

 • pracovní sešit po str.86
 • učebnice str. 60
 • fráze – I can, I can´t
 • písnička Shake it out https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8&list=RDMM1cqLp1RqHl8&start_radio=1
 • říkanka Arms up https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_09/singalong_unit09chant1?cc=cz&selLanguage=cs

D.Ú. příprava na test z 9.lece v úterý 4.6.!!!!

Za příznivého počasí budou hodiny TV probíhat venku – děti potřebují vhodnou obuv a sport. oblečení.

KLUB  ŠIKULŮ

 • činnost ukončena 29.5. návštěvou hostince U Koníčka – děkujeme p.Darnady za rezervaci, příjemnou obsluhu a zajištění sladkých pohárů

______________________________________________________________________

ROZVRH HODIN 

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Hv AJ Prv  
Úterý AJ ČJ M Prv Čt/Ps  
Středa ČJ M Čt/Ps Vv Vv  
Čtvrtek ČJ M Čt/Ps AJ  
Pátek ČJ M Prv Čt/Ps Tv  

 

V úterý máme doučování – 12.45 – 13.45

Sportovní kroužek – v úterý – 13.45 – 14.30

 

 

 

 
Aktuality