3. ročník

Motto pro tento školní rok 2019/2020:  “SPORTUJEME RÁDI”

Aktualitky:

Ve středu 23. 10. si dětí nemusejí brát žádné knížky, budeme vyrábět propriety na Tajemnou noc. Jen pouzdro, svačinu a věci na bazén.

Blíží se nám Tajemná noc a proto v deníčku mají děti k odsouhlasení a popisu informaci, zda dítě bude spát či nikoli, ve škole. Prosím tedy o vyplnění a podpis. 

Dnes děti obdržely papír týkající se právě Tajemné noci, prosím rodiče o vyplnění. Veškeré informace na tomto info listu.

Co se týče ještě Tajemné noci: Děti se rozhodly, že se naše třída vrátí do dob dávno, dávno, dávno minulých a vyzdobíme ji podle toho (staré knihy, kalamář, brka, spousta pavučin, pavouků a podobných rekvizit) Pokud máte doma něco k tomuto tématu a mohli by jste zapůjčit, prosím tedy do konce týdne, aby to děti donesly. Děkuji

dále mají v deníku vlepenou informaci o mobilním planetáriu, které přijede za námi 25. 10., prosím o platbu 50Kč do 24. 10. – čtvrtek.

Abraka muzika nás navštíví 4. 11. – platba 90Kč

Také děti dostaly nabídku fotek od paní fotografky Špačkové, poprosím o výběr fotek a množství zaškrtnout a odevzdat mi. Děkuji

Připravujeme na tuto noc pro děti, které zůstávají spát vystoupení s boomwwhackerem a k tomu vás prosím, aby jste dítě vybavili mikinou s kapucí (svetrem, pláštěm), cokoli, co kapuci má. Děkuji 

15. 11. proběhne v naší škole vánoční focení. Prosím rodiče, aby skupinové fotky s kamarády nechali na konec roku.

Kroužky začínají od října, jsou stejné jako loni, jen přibude kroužek taneční.

Moc se na vás všechny těším, tedy hlavně na děti, ale i na rodiče a rodinné příslušníky. Vaše třídní učitelka, mgr. Silva Pšenicová


ČJ – opakování z 2. třídy: druhy vět, párové souhlásky, určování podst. jm., slovesa, předložky.  V ČJ sloh – vyprávění (prázdniny)

 • 25. 9. diktát vět na párové souhlásky
 • 1. 10. diktát str. 18/cv. 2 – tři řádky
 • Příští týden v ÚT 8. 10. – opakovací písemná práce (diktát, druhy vět, slovní druhy, párové souhlásky, abeceda, slova nadřazená a podřazená) Vše jsme opakovali společně
 • Věnujeme se párovým souhláskám uprostřed slov, přirovnáním (utahaný jako kůň)
 • Prosím o trénování párových souhlásek. Stránky pro trénink jsou totožné, které jsem psala níže v souvislosti s matematikou – skolakov, onlinecviceni

M – sčítání a odčítání s přechodem 10, násobení a dělení + násobilka, > < =, sudá a lichá čísla, slovní úlohy – nácvik nového zápisu do sešitu. Geometrie – tvary, přímka, úsečka, zápis bodů – opakování

 • 24. 9. desetiminutová práce na násobení
 • 2. 10. desetiminutová práce na sčítání, odčítání, násobení a dělení
 • ST 9. 10.  opakovací písemná práce (sčítání, odčítání dvojcifer. čísel, násobení, dělení, písemné sčítání, odčítání, sudá a lichá čísla, zaokrouhlování, slovní úlohy a geometrie)
 • Věnujeme se stále pamětnému počítání, početním řetězcům, slovním úlohám. v Geometrii přímkám, polopřímkám, druhům čar a tvarům.
 • 15. 10. plánovaná desetiminutovka na + -, . :
 • 22. 10. plánovaná desetiminutovka +, -, :, .

PRV – moje rodina, prostředí, kde žiji – opakování druhého ročníku

 • od ČT 26.9. prosím nosit prvouku – budeme mít místo TV. Až do odvolání tedy každý den mít v aktovce.
 • 11. 10. opakovací písemná práce (roční období, hodiny, členové rodiny, dopravní značky, kdy začíná podzim …. )
 • Věnovat se budeme naší Zemí v níž žijeme, druzích vodních toků, světovým stranám apod. Od str. 19 v pracovním sešitě

ČT/PS – písanka do str. 10, nyní se chvíli zdržíme v Bullerbynu s Lisou a jejími bratry. Četba, kresba a                  shlédnutí videí. 

 • Každý čtvrtek čtenářská dílna – připomínám polštář, který dětem nebude doma chybět. Využijeme celoročně. A rovněž ať si děti vezmou rozečtenou knížku, co mají doma nebo novou, kterou začnou číst 

HV – tohoto týdne trénujeme na boomwhacerech písničku na Tajemnou noc: https://www.youtube.com/watch?v=8odDJUK6CeM . Děti mohou trénovat na cokoli doma podle videa

Prosím o neustálé opakování násobilky a počítání vůbec. V češtině dávat kontrolní diktáty, doporučuji www.onlinecviceni.cz nebo www.skolakov.cz. Je zde hodně různých cvičení nejen z českého jazyka. Budeme s dětmi rovněž využívat časem tablet a tyto úkoly.

 

AJ – Probrali jsme 2. lekci At school. V úterý 15.10. bude test!

Děti mohou procvičovat slovní zásobu na www.wocabee.app Všichni mají svůj login a heslo napsané v sešitě!

slovní zásoba:

čísla 0 – 10 slovem i písmem, školní věci – a pen, a pencil, a pencil-case, a rubber, a ruler, a book, barvy

fráze:” Hello, what´s your name? I´m …,” “Who´s this? It´s…,”  “Hello, how are you? I´m fine, thank you” ” Can I borrow your…? Here you are” ” What colour is the …”

učebnice/class book (CB) . str.18

pracovní sešit/activity book (AB) str.17

domácí úkol/homework – Na pondělí 14.10. donést fotku sebe a 4 věcí, které mám rád/ráda. Budeme dělat plakát.

ROZVRH HODIN 

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí AJ ČJ M TV ČT/PS  
Úterý ČJ M ČT/PS AJ  
Středa ČJ M PRV VV VV  
Čtvrtek AJ M ČJ TV ČT/PS  
Pátek ČJ-sloh M-geo PRV ČT/PS HV  

 

Zdravíme z bazénu, je nám tu príma
Vyšívání knoflíků – to byla zábava 🙂

 

 

 

 
Aktuality