3. ročník

Verunka už se těší na Vánoce (nádraží Frýdek)
Půjdeme s holkami do Betléma …
Verunka nám krásně zahrála na klavír v podchodu a my ji to vylepšili našim zpěvem
Skřítek Zuzanka a Madlenka
Skřítek Verunka a Matyášek
Celá parta a osel 🙂
Boudo budko, kdo v tobě přebývá – 3. A 🙂

Motto pro tento školní rok 2019/2020:  “SPORTUJEME RÁDI”

Aktualitky:                                                                                                                                                                             Hezký den, děti dnes dostaly lístky na lyžařský výcvik, týkající se úrovně lyžaře a otázky půjčovného. Prosím o vyplnění a odevzdání. Kdo bude chtít půjčit snowboard, jen přepíše lyže.

Vzhledem k nabalování nového a nového učiva, nabízím v úterý mezi jednou hodinou až půl třetí doučování pro ty, kteří to potřebují upevnit. Prosím tedy, aby jste popřemýšleli a do deníčku napsali, zda zájem máte nebo nikoli. Jednalo by se o ČJ a M.

Kroužky začínají od října, jsou stejné jako loni, jen přibude kroužek taneční.

Moc se na vás všechny těším, tedy hlavně na děti, ale i na rodiče a rodinné příslušníky. Vaše třídní učitelka, mgr. Silva Pšenicová


ČJ – opakování z 2. třídy: druhy vět, párové souhlásky, určování podst. jm., slovesa, předložky.  V ČJ sloh – vyprávění (prázdniny)

 • Prosím o trénování párových souhlásek. Stránky pro trénink jsou totožné, které jsem psala níže v souvislosti s matematikou – skolakov, onlinecviceni
 • Velký blok Vyjmenovaných slov jsme zahájili vyj. sl. po B. Děti mají v sešitě tabulku. Budu vyjmenovaná slova zkoušet ve čtvrtek a podívejte se i na slova příbuzná – kartičky mají děti v kapsičkách.
 • Vyjmenovaná slova po L, práce z příbuznými slovy a tvoření vět
 • Rod u podstatných jmen, pády podstatných jmen – seznámení se 🙂
 • Pády podstatných jmen, rod a číslo – nové učivo (budeme psát na toto téma více D. ú. a písemných prací ve škole, abychom si to dostali všichni do hlavy.)
 • Příští týden poslední písemné práce – zkoušení před uzavřením známek (diktáty, cvičení na vyjmenovaná slova B a L, pády podstatných jmen, číslo a rod
 • Vyjmenovaná slova po M – D. ú. nastříhat rébusy + obrázky – vybarvit a přiřadit správné vyjmenované slovo – nalepit do sešitu a naučit.
 • D. ú. na 22. 1. str. 70/cv. 5 – šest vět + vypsat podstatná jména a určit pád, číslo, rod a životnost

M – sčítání a odčítání s přechodem 10, násobení a dělení + násobilka, > < =, sudá a lichá čísla, slovní úlohy – nácvik nového zápisu do sešitu. Geometrie – tvary, přímka, úsečka, zápis bodů – opakování, polopřímky, kružnice

 • Věnujeme se stále pamětnému počítání, početním řetězcům, slovním úlohám. v Geometrii přímkám, polopřímkám, druhům čar a tvarům.
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel od str. 42
 • 14. 11. píšeme z matematiky 1. čtvrtletní práci zaměřenou na písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, sčítání a odčítání dvouciferných čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy a v geometrii to budou přímky, úsečky, geo. tvary, rovnoběžky, různoběžky
 • Nový blok – Přirozená čísla v oboru do tisíce – str. 57 a výše
 • Práce s číselnou řadou od 0 do 1000, větší menší, zvětšení a zmenšení čísel o stovky, desítky nebo jednotky
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000 – nyní strana 66 – 68
 • 14. 1. písemná práce z matematiky – sčítání a odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení, zaokrouhlování, slovní úlohy a geometrie – rýsování čtverce, úsečka, kružnice vepsaná, opsaná 
 • Jednotky délek – tabulka v sešitě – naučit (metry, centimetry, decimetry a milimetry)

PRV – velký blok – Člověk a čas 

 • časové intervaly – rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta, sekunda, vteřina
 • minulost – jak se žilo, přítomnost a budoucnost
 • str. 30 – 31 hotová 
 • Neživá příroda – budeme pracovat s přírodninami neživými. Možno přinést do hodiny různé druhy a typy materiálů. Ve středu 15. 1.  hodina s pokusy – v rámci bezpečnosti mojí i dětí 🙂
 •  

ČT/PS –

 • Každý čtvrtek čtenářská dílna – připomínám polštář, který dětem nebude doma chybět. Využijeme celoročně. A rovněž ať si děti vezmou rozečtenou knížku, co mají doma nebo novou, kterou začnou číst 
 • Básnička na recitační soutěž – minimálně 4 sloky, ale ne dvouřádkové (možno vybrat i u mne)

HV – dechová cvičení

Prosím o neustálé opakování násobilky a počítání vůbec. V češtině dávat kontrolní diktáty, doporučuji www.onlinecviceni.cz nebo www.skolakov.cz. Je zde hodně různých cvičení nejen z českého jazyka. Budeme s dětmi rovněž využívat časem tablet a tyto úkoly.

 

AJ – Procvičujeme slovní zásobu 5. lekce 

Ve čtvrtek 23.1. píšeme pololetní písemnou práci! Procvičuj slovní zásobu 1 – 5. lekce a probrané fráze.

 

slovní zásoba: a ball, a bike, a skateboard, a kite, a , a plane, a boat, 

fráze:”Have you got a…? Yes, I have, No, I haven´t, I¨ve got a big red ball, I haven´t got a small blue train…”

učebnice/class book (CB) . str.25

pracovní sešit/activity book (AB) str.33

domácí úkol/homework – 

ROZVRH HODIN 

 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí AJ ČJ M TV ČT/PS  
Úterý ČJ M ČT/PS AJ  
Středa ČJ M PRV VV VV  
Čtvrtek AJ M ČJ TV ČT/PS  
Pátek ČJ-sloh M-geo PRV ČT/PS HV  

 

Vánoce 2019

 

pohoštění z části už na děti čeká 🙂

 

 

 

 

 
Aktuality