4. ročník

” MÁJ NEJEN LÁSKY ČAS ” 

Moji milí čtvrťáci!

Patří Vám velký dík a obdiv. Přestože jsme nezískali pohár, Váš divadelní výkon byl brilantní. Podali jste skvělý výkon a já jsem na Vás moc pyšná. Mějme na paměti pochvalná slova odborné poroty a čerpejme z dnešních pohádek jen to nejhezčí, co jsme mohli vidět a slyšet. Čeká Vás taky POHÁR a ještě lepší – sladký. Vaše MM

PS: Velké poděkování patří p.Strakošovi a p.Darnady, jinak bychom tam ani nebyli!!!

CO  NÁS  ČEKÁ 

 • 20.-24.5. sběrový týden – 23.5. svoz žáky po obci
 • 23. 5.  Srdečně Vás zvu na třídní schůzky od 16,00 hod
 • příprava na Radovánky (oblečení : holky šaty, kluci černé kalhoty, košile – viz Starci na chmelu)

ČESKÝ  JAZYK 

 • stavba věty jednoduché – základní skladební dvojice ZSD
 • procvičování vzorů, koncovek podstatných jmen
 • pravopisná cvičení, diktáty
 • PS: přepis, opis vět, diktát
 • Čtení: příběhy o dětech, mezilidských vztazích, handicapu,šikaně – Čtenářský deník 24.5.

MATEMATIKA 

 • zlomky – čtení, znázornění
 • řešíme SÚ se zlomky
 • opakujeme pamětné a písemné +, -, násobení a dělení
 • G: obsah čtverce , obdélníku

ANGLICKÝ  JAZYK 

 • “7. lekce People at work! “
 • slovní zásoba – znát a umět psát – připravovat se z hodiny na hodinu
 • fráze: hodiny –
 • gramatika: hodiny – quarter past, half past, quarter to, five o´clock, slovesa v přítomném čase prostém she works …., zápor he doesn´ t work,
 • učebnice str.45
 • pracovní sešit str. 63
 • D.Ú. – pracovní sešit str.65/4

VV + PČ

 •  téma :  maminka, květiny, příroda
 • osová souměrnost ve VV: New york

PŘÍRODOVĚDA   kam jsme došli :  17.5.

Společenstva potoků a rybníků

str.  63 – 64  

KVĚTEN – PROJEKT –  Přírodní společenstva  (dvojice, jednotlivci)

(učit se zápisy )    

VLASTIVĚDA   kam jsme došli :   17.5.

 ČR  –  práce s mapou  – povrch ČR – pohraniční  a vnitrozemská pohoří + vrcholy, nížiny   

ČR  –  rozloha, počet obyvatel, historické země, sousední státy

str.  14 – 15, 16 – 18

 (učit se zápisy)          Pohoří a jejich vrcholy   TEST   PÁ  24.5.

Doporučení : připravovat se průběžně na hodiny Vl. a Př. !!!

Hezký  víkend .      Ďugová

AKTIVITY NAŠICH KLUBŮ

 • ČTENÁŘSKÝ – 20. 5.Kč za suroviny na II.pololetí
 • ŠIKULŮ – termíny : 13.5.,22.5. , do konce května uhradit 80Kč za suroviny na II.pololetí
 • ZDRAVOTNICKÝ – 9.5., 23.5.

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M VL AJ
Úterý ČJ M ČT Tv
Středa AJ ČJ M ČJ sloh
Čtvrtek ČJ M AJ Vv Vv
Pátek MG ČT VL Tv Hv

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fotogalerie 2016/2017 kategoriích.

 

//

 
Aktuality