4. ročník

ČJ – opakujeme – hlásky, druhy vět, vlastní jména, slovní druhy

M – násobení, dělení, diktát čísel, sudá x lichá, sčítání a odčítání pod sebou

rýsování – kolmice, čtverec, obdélník, přímka, polopřímka, rovnoběžky, různoběžky

převody jednotek – jednotky délky, času

VL – probráno učivo do kapitoly – Kosmova kronika

– výpisek str. 6 – 7

1.10. – 4.10. – opakovací písemné práce – Aj, M, ČJ, geometrie

Anglický jazyk

procvičujeme abecedu a hláskování svého jména, slovíček 1. lekce

Class book – STR.7

Activity book – STR.8

D.Ú.  AB str. 8/1 – nakresli obrázky dle tajenky na úterý 24.9.

 

Vv + PČ

  • přinést na 16.10. přírodniny (jeřabiny,žaludy,listy, suché květiny …) + mašle v podzimní barvě
  • kresba, malba s podzimní tématikou, výzdoba na Tajemnou noc
  • nosit zbytky vlny, příze

 

ROZVRH HODIN

  1. ročník
 
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M VL Hv Čt  
Úterý ČJ M Aj TV  
Středa ČJ Aj M Vv Vv  
Čtvrtek ČJ M VL ČT Aj  
Pátek ČJ – sloh M geometrie TV  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 
Aktuality