4. ročník

Motto šk. r. 2020/2021 “Připravujeme se na výročí školy”

Aktuality:

Dobrý den, na tomto odkazu najdete video z výletu do Paskova, stačí překopírovat do vyhledavače

http://www.slezskabrana.tv/2020-11-03-paskov-vylet-zaku-zs-dobratice-do-paskova-divacke-video.html

Vážení rodiče,

od středy 14. 10. začínáme učit naše děti distančně. Podrobnosti k výuce zašlu mailem. Vyučování on-line bude probíhat každý den od osmi hodin s výjimkou úterý, který bude věnovaný angličtině s paní učitelkou Znojilovou od 8:00 hod. Na tento den budu zasílat pouze pracovní listy k vypracování. Zbývající dny strávíme virtuálně spolu. Probírat budeme jen český jazyk, matematiku, přírodovědu a vlastivědu. Práci se budu snažit zaslat vždy v neděli před začínajícím týdnem, abyste si mohli vše rozplánovat.

O prázdninách se učit nebudeme 🙂

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ARCHIV – říjen, 9. 11. – 13. 11.

zsdobratice_matematika_9._11.

zsdobratice_cesky_jazyk_2._9._2020

zsdobratice_matematika_2._9._2020

zsdobratice_cesky_jazyk_6._9._9._9. zsdobratice_cesky_jazyk_pracovni_15._10.

zsdobratice_cesky_jazyk_pracovni_15._10.

zsdobratice_matematika_pracovni_15._10.

zsdobratice_cesky_jazyka_a_matematika_19._10.

zsdobratice_pracovni_listy_na_tento_tyden_26._10._30._10.

zsdobratice_vyjmenovana_slova_po_b_2._11._2020

zsdobratice_pisemne_deleni_se_zbytkem_postup_priklady_2._11._2020

zsdobratice_pracovni_listy_3._11._2020

zsdobratice_matematika_9._11.

zsdobratice_cesky_jazyk_9._11._2020

Těším se na vás, Vaše třídní uč. Silva Pšenicová

ČJ – Vracíme se k vyjmenovaným slovům, vše už umíme, jen to musíme procvičit a vzpomenout si na ně. Přiřazujeme slova příbuzná a doplňuje správně i,y,í,ý

M – Nové učivo – písemné dělení bez i se zbytkem, písemné násobení a slovní úlohy všeho druhu. Trošku nás trápí násobilka, takže jak se říká: “učit se, učit se”

VL – Podíváme se na život Přemyslovců, přečteme si staré pověsti české

PŘ – Lesní stromy (buk lesní, dub letní, bříza bělokorá – najdi list a vylisuj si ho do sešitu

ČT – Staré pověsti české + čítanka – báseň “Podzim” od Miroslava Floriana – úkol 1, 2, 3

zůstává námi oblíbená čtenářská dílna – každý ČT s sebou knihu, kterou právě čtu a polštář pro pohodlí.

 

Aj – pozor změna času online výuky!! Čtvrtek 19. 11. 10.35 – 11.20

English teacher Andrea Znojilová ( 776730776, zandrea@email.cz)

Přehled učiva


 


procvičuj čísla 1 – 100

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/numbers/vocabulary/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/numbers/hangman/numbers.html

https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/79

https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/80

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers


 • DŮLEŽITÁ INFORMACE

Státní zdravotní ústav – mytí rukou

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Odkaz na procvičování online: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

ROZVRH HODIN – Rozvrh online výuky

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Tv Vv Vv
Úterý ČJ AJ M
Středa ČJ M Vl Hv Tv
Čtvrtek ČJ M Aj Čt
Pátek ČJ M Vl Čt Aj

Zkratky předmětů a vyučující:

 • ČJ – český jazyk – Mgr. Silvie Pšenicová
 • AJ – angličtina – Mgr. Andrea Znojilová
 • Čt – čtení – Mgr. Silvie Pšenicová
 • M – matematika – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Př – přírodověda – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Vl – vlastivěda – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Hv – hudební výchova – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Pč – pracovní činnosti – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Vv – výtvarná výchova – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Tv – tělesná výchova – Mgr. Silvie Pšenicová

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Halda v Paskově

 

 

 
Aktuality