4. ročník

Motto šk. r. 2020/2021 “Připravujeme se na výročí školy”

Aktuality:

Vážení rodiče,

Začíná nám druhé pololetí školního roku – stále distančně. Chtěla bych poděkovat za spolupráci a děti bych chtěla pochválit. Jsou dny, kdy se s něčím trápíme, ale nakonec nad tím nějakým způsobem vyhrajeme. Chtěla bych ještě touto cestou poprosit, aby děti opravdu měly zapnuté kamery – pokud je to možné. Špatně se mi komunikuje s někým, koho nevidím. Problém se signálem samozřejmě nevyřešíme a neovlivníme, ale zvládáme to celkem dobře.

ČJ – zde jsme probrali slovní druhy, určování sloves – osoba, číslo, čas, u podstatných jmen jsme si zopakovali vše, co už umíme a začali jsme se věnovat novému – vzorům. Začali jsme rodem středním a jeho vzory, trénovali jsme i doplňování i,y a vzory souvětí. Ve slohu jsme si zkoušeli telefonický hovor s hasiči, policií a záchrannou službou, teď si vyzkoušíme vytvořit pozvánku.

únor – podstatná jména rodu ženského a mužského. Jejich vzory a určování mluvnických kategorií

M – Pracuje s písemným násobením a dělením, porovnáváme čísla nad 10 000 a pracujeme s nimi (sčítáme, odčítáme), pracovali jsme s finanční gramotností, převody jednotek – času, hmotnosti a délky. Řešíme slovní úlohy a logické úkoly.

únor – písemné sčítání a odčítání 10 000, porovnávání, zaokrouhlování, slovní úlohy, pamětné násobení a dělení, geometrie – kolmice, rovnoběžky a kružnice

Př. Začali jsme nové učivo – Neživou přírodu – magnety, jednotky hmotnosti, objemu a nově času

únor – přírodniny, výrobky, vzduch, voda, horniny, nerosty…

Vl – Přemyslovští králové – počátek jejich vlády. Jan Lucemburský a jeho syn Václav (Karel IV). O Karlu IV. si budeme nyní povídat.

únor – období po smrti Jana Husa, život po husitských válkách, Jagelonci na českém trůně

 

Rozvrh na online ještě přikládám i zde, i když jsem vám ho zaslala mailem:

PO 8:00 – 10:00 Pšenicová

UT 8:40 – 9:35 Znojilová

ST 8:00 – 10:00 Pšenicová

ČT 8:00 – 10:00 Pšenicová, 10:35 – 11:20 Znojilová

PA 8:00 – 10:00 Pšenicová, 11:30 – 12:15 Znojilová

Přeji hezký den

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ARCHIV – říjen, 9. 11. – 13. 11.

zsdobratice_matematika_9._11.

zsdobratice_cesky_jazyk_2._9._2020

zsdobratice_matematika_2._9._2020

zsdobratice_cesky_jazyk_6._9._9._9. zsdobratice_cesky_jazyk_pracovni_15._10.

zsdobratice_cesky_jazyk_pracovni_15._10.

zsdobratice_matematika_pracovni_15._10.

zsdobratice_cesky_jazyka_a_matematika_19._10.

zsdobratice_pracovni_listy_na_tento_tyden_26._10._30._10.

zsdobratice_vyjmenovana_slova_po_b_2._11._2020

zsdobratice_pisemne_deleni_se_zbytkem_postup_priklady_2._11._2020

zsdobratice_pracovni_listy_3._11._2020

zsdobratice_matematika_9._11.

zsdobratice_cesky_jazyk_9._11._202

 

Aj – 

English teacher Andrea Znojilová ( 776730776, zandrea@email.cz)

Přehled učiva  22.2. – 26. 2. 

Tuesday 23.2.– online výuka 8.40 – 9.25

 • how do you go to school – otázky a odpovědi
 • role playing – nákup jízdenky
 • AB str. 46 /1 – doplň slova z nabídky, 46/2 – napiš o své vesnici ( společná práce) a nakresli mapku

 

 

Thursday 25.2. – online výuka 10.35 – 11. 20

Friday 26.2. – online výuka 11.30 – 12.15

 

 


 


procvičuj čísla 1 – 100

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/numbers/vocabulary/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/numbers/hangman/numbers.html

https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/79

https://www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/80

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers


 • DŮLEŽITÁ INFORMACE

Státní zdravotní ústav – mytí rukou

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Odkaz na procvičování online: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

ROZVRH HODIN 

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M Tv Vv Vv
Úterý ČJ AJ M
Středa ČJ M Vl Hv Tv
Čtvrtek ČJ M Aj Čt
Pátek ČJ M Vl Čt Aj

Zkratky předmětů a vyučující:

 • ČJ – český jazyk – Mgr. Silvie Pšenicová
 • AJ – angličtina – Mgr. Andrea Znojilová
 • Čt – čtení – Mgr. Silvie Pšenicová
 • M – matematika – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Př – přírodověda – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Vl – vlastivěda – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Hv – hudební výchova – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Pč – pracovní činnosti – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Vv – výtvarná výchova – Mgr. Silvie Pšenicová
 • Tv – tělesná výchova – Mgr. Silvie Pšenicová

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Halda v Paskově

 

 

 
Aktuality