5. ročník

L E D E N   VE  Š K O L E

 • do 10.1. odevzdat přihlášky na lyžařský kurz
 • 17.1. třídní kolo v recitaci
 • 30.1. školní kolo v recitaci
 • 30.1. pololetní vysvědčení, výuka končí 12,15hod.
 • 31.1. pololetní prázdniny

ČESKÝ  JAZYK

 • opakujeme a procvičujeme pravopisné učivo na pololetní KP 22.1
 • podstatná jména – rod,číslo,pád,vzor,životnost

ČTENKPÍ

 • “LABYRINTEM  KULTUR”  – připravit prezentaci k četbě  (Čína, Vietnam, Japonsko, Francie,Anglie, Egypt,Austrálie, Afrika)
 • Čtenářský deník  – báseň na školní kolo v recitaci

MATEMATIKA

 • opakujeme a procvičujeme učivo na pololetní KP 23.1.
 • pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení dvojciferným číslem
 • rovnice s neznámou, slovní úlohy složitějšího typu
 • jednotky + převody jednotek
 • G:

ANGLICKÝ  JAZYK

22.1. pololetní písemná práce – procvičuj slovní zásobu a gramatiku lekcí 1 a 2.

 • otázky se slovesem být, otázky kde, kam, kdy, jak
 • sloveso být – klad, zápor, stažené tvary
 • čísla 1 – 100

Děti se zaregistrovaly na www.projectonlinepractice.com. Login je email dítěte, heslo skola.

CB:STR.

 • AB: str.
 • HW:

VLASTIVĚDA

každou středu dějiny

Nové  uspořádání  společnosti   (zápis v sešitě – učit se)

str.  23 – 24/otázky 1-6

První světová válka

str.  25 – 27   (ot. skupina 1. – 3. – projít ústně – příprava na test, zápis ve středu 22.1. – ve škole)

TEST  29.1.

každý pátek  ČR (zelená učebnice)

západní Čechy     str. 23 – 24

povrch – pohoří a jejich vrcholy, lázně , řeky  (zápis v sešitě, učit se průběžně !!!)

referáty – města ZČ – PÁ 24.1.   

TEST  

 

Doporučení referáty – města (raději kratší texty – např. počet obyvatel, 2-3 zajímavosti  ze  současnosti , 2-3 informace z minulosti, možno doplnit obrázkem, ale vlastní tvorba, ne tupé kopírování textů z internetu !!!, bude jinak hodnoceno)

TEST  

Hezký víkend .   Bartošová

 

Vv + PČ

 • tvoříme a chystáme výrobky na vánoční jarmark, výzdoba školy
 • přinést nepotřebné, poškrábané CD/DVD
 • nosit zbytky vlny, příze

Zájmové útvary ve  šk.roce 2019/2020

 • Pondělí:  Taneční 13,35 – 14,15 /300Kč měsíčně
 • Úterý: Doučování 12,45-13,30   Sportovní 13,45-14,30(8.10.)  Klub čtenářů 13,00-14,30 (od 10.9.)
 • Středa:  Klub Šikulů 13,15-14,45 (lichý/sudý)  Logické hry 13,15-14,45  (lichý od 9.10.)
 • Čtvrtek:  Angličtina 13-13,45            Pěvecký 14-14,45             Florbal  16,00-16,45
 • Pátek:     Keramika 13,10-14,45 (v rámci ŠD)
 • Šachy a Včelařský kroužek

ROZVRH HODIN

 1. ročník
1. hodina
7:45 – 8:30
2. hodina
8:40 – 9:25
3. hodina
9:40-10:25
4. hodina
10:35-11:20
5. hodina
11:30-12:15
6. hodina
12:45-13:30
Pondělí ČJ M HV TV ICT
Úterý ČJ M ČT AJ
Středa ČJ M AJ VL
Čtvrtek ČJ M VV VV TV
Pátek MG ČJ sloh ČT AJ VL

……………………………………………………………………………………………………………………..

Fotogalerie

2016/2017

2015/2016

 
Aktuality